48% van de 40-plussers heeft een chronische aandoening

  • Ziekenhuiszorg
  • Huisartsenzorg
  • Integrale zorg

4,8 miljoen vrouwen en 4,5 miljoen mannen zijn 40 jaar of ouder. Dat zijn 9,3 miljoen Nederlanders. Van de veertigers heeft bijna 20% een chronische aandoening. Bij de 80-plussers is dat bijna 90%. Hoe ouder iemand wordt, des te vaker men met 1 of meerdere chronische aandoening(en) te maken krijgt. We zien dat vrouwen iets vaker een chronische aandoening hebben dan mannen.

In de figuur hieronder zie je hoeveel procent van de 40-plussers 1 of meer chronische aandoeningen heeft. Ga voor een interactief figuur naar de factsheet waarin we de onderzoeksresultaten op een rijtje zetten. 

Hart- en vaatziekten en diabetes komen het meeste voor

Wij keken naar de 5 meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland: kanker, diabetes, COPD/astma (longziektes), dementie/Parkinson en hart- en vaatziekten. We hanteren een ruime definitie voor de categorie hart- en vaatziekten: het is een verzameling aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel, waarbij we ook alle mensen meetellen die medicatie gebruiken voor het verlagen van de bloeddruk of het cholesterol. Het is dus niet vreemd dat deze de top 3 aanvoert, 38,5% van de 40-plussers heeft dit. De top 3 van meest voorkomende chronische aandoeningen bestaat verder uit diabetes (10,0%) en kanker (9,7%).

Factsheet Chronische aandoeningen bij 40-plussers

Geïnspireerd door het ERGO-onderzoek naar de gezondheid van inwoners van de wijk Ommoord, onderzocht Vektis de meest voorkomende chronische aandoeningen bij 40-plussers in Nederland. Voor deze factsheet vormde de declaratiedata van ruim 9 miljoen 40-plussers de basis. We keken naar de medicijnen die deze groep gebruikt en voor welke chronische aandoening ze een bezoek brengen aan het ziekenhuis en de huisarts. Wil je weten hoe dat zit met de 40-plussers in jouw woonplaats? We geven het antwoord in de factsheet.

> Naar de factsheet.