AGB-registraties fysiotherapeuten nu nog completer

  • Huisartsenzorg

Het AGB-register van Vektis en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn vanaf nu gekoppeld. In het CKR  zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Dankzij de koppeling met het CKR hebben wij de AGB-registraties van bijna een kwart van de ruim 30.000 fysiotherapeuten in Nederland kunnen verrijken met extra informatie, die wel al in het CKR stond.

Ook bijdragen aan lastenvermindering voor uw leden?

Met het koppelen van steeds meer externe bronnen aan het AGB-register dragen we continu bij aan het verlagen van de administratieve lasten binnen de zorgsector. De AGB-registraties worden bovendien steeds completer en actueler.

Inmiddels zijn er al bijna 100 externe bronnen gekoppeld met AGB. Bent u als ‘bron’, kwaliteitsregister of beroepsorganisatie nog niet gekoppeld aan AGB? Neem dan snel contact met ons op, en draag ook bij aan de administratieve lastenvermindering in de zorg.