Bijeenkomst Gebruikersplatform Vektis – 2 juni 2017

  • Corporate

Hoeveel zekerheid heeft u nodig? Is het belangrijk dat uw informatie heel actueel is of vindt u het belangrijker dat de informatie gebaseerd is op volledige gegevens? Deze vraag hebben wij op vrijdag 2 juni in ons Gebruikersplatform gesteld.

Het Gebruikersplatform van Vektis bestaat uit een selecte groep klanten en relaties. Zij fungeren als klankbordgroep. Op informele wijze wisselen we met onze klanten ideeën uit over onze dienstverlening en ons productaanbod. Het gaat daarbij over Vektis-brede onderwerpen, die niet per se productspecifiek zijn. Op deze wijze willen wij in contact blijven met onze klanten. De bijeenkomst op 2 juni was de vierde sinds de start van het Gebruikersplatform begin 2016.

Met een breed samengestelde deelnemersgroep, bestaande uit zorgverzekeraars en zorgaanbieders van verschillende managementlagen, hebben we gediscussieerd over het belang van actuele informatie versus informatie die gebaseerd is op volledige gegevens.

Informatiebehoefte

Van tevoren hebben we de deelnemers gevraagd om een paspoort te maken; een ‘echt paspoort’ met hierin een pasfoto, persoonsgegevens en visa. In dit paspoort konden de deelnemers aangeven wat voor soort informatie ze gebruiken, waarvoor ze deze informatie gebruiken en welke eisen ze daarbij stellen aan actualiteit en zekerheid van de informatie. Kortom, wie ben je en wat betekent informatie van Vektis voor jou.

Vervolgens hebben we de deelnemers enkele stellingen voorgelegd. Om de discussie goed te voeden hebben we de verschillende ‘bloedgroepen’ gemengd. In elke groep zat een zorgverzekeraar en iemand van GGZ, een ziekenhuis en eerstelijns. Een mooie en interessante mix.

Het gekozen thema, hoeveel zekerheid heeft u nodig?, is voor Vektis geen gemakkelijk thema. De stellingen leverden dus ook veel discussie op. Al snel bleek dat niet alleen wij hiermee worstelen. Zo was een keuze tussen Volledig of Actueel vaak erg lastig. Gelukkig leverden de discussies veel waardevolle inzichten, ideeën en (gouden) tips op die wij mee naar Zeist hebben genomen en waarmee wij aan de slag gaan.

Wij waren erg blij met de positieve inbreng van alle deelnemers. Het is fijn te weten dat onze klanten graag met ons meedenken. Wilt u ook deelnemen aan ons Gebruikersplatform? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Charlotte Messer, c.messer@vektis.nl.

Bijeenkomst Gebruikersplatform Vektis – 2 juni 2017