Centrale uitvraag praktijkinformatie huisartsen succesvol

Centrale uitvraag praktijkinformatie huisartsen succesvol

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de centrale uitvraag onder huisartsen van basisinformatie over hun praktijk. Deze centrale uitvraag leidt tot minder administratie voor huisartsen. Bovendien gebruiken de zorgverzekeraars de in formatie voor hun zorginkoop en contractering, naast de informatie die al in het AGB-register staat. In 2017 zullen zorgverzekeraars de overeenkomsten baseren op de basispraktijkinformatie. Zonder deze gegevens kunnen de zorgverzekeraars in 2017 geen overeenkomst meer aanbieden aan huisartsen. Het is dus belangrijk dat huisartsen de informatie aanleveren. Gelukkig hebben veel huisartsen dit inmiddels ook gedaan.

Het succes van deze centrale uitvraag van basisinformatie over de praktijk krijgt een vervolg bij andere zorgsoorten. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de zorgverzekeraars zetten we de eerste stappen om ook voor Fysiotherapeuten een centrale uitvraag te realiseren. Ook voor de Fysiotherapeuten geldt dan dat zij de informatie nog maar één keer moeten aanleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt een e-mail sturen naar info@agbcode.nl.