De Gemeentezorgspiegel: zicht op de zorgkostenverdeling in de wijken

  • Zorg in gemeente
  • Integrale zorg

Elke gemeente kent zijn eigen demografische kenmerken, qua opbouw in leeftijden, sociaal-demografische factoren en uiteraard in gezondheid. Nederland kent diverse monitors op het gebied van gezondheid.

 

Een voorbeeld daarvan is de Gezondheidsmonitor van het RIVM. Uit de monitor van 2016 blijkt dat mensen in de regio’s Zuid-Limburg, Oost-Groningen, en Zeeland hun eigen gezondheid als minder goed ervaren dan in andere regio’s.

 

Ook Vektis publiceert jaarlijks een gezondheidsmonitor[JW1] , maar dan gericht op zorgkosten. Als we de publieke data van Vektis naast de Gezondheidsmonitor van het RIVM leggen, dan zien we dat de zorgkosten in deze gebieden ook relatief hoog zijn in vergelijking met de rest van Nederland.

 

De Gemeentezorgspiegel is nóg nauwkeuriger

Als beleidsmedewerker bij een gemeente wil je graag beschikken over dergelijke cijfers op een nog gedetailleerder niveau. En dan biedt de Gemeentezorgspiegel uitkomst. Doordat wij de zorgkosten en het zorggebruik op wijkniveau presenteren kun je exact zien waar in jouw gemeente de zorgbehoefte hoog is. Gecombineerd met de exacte cijfers over de bevolkingsopbouw, de kosten per zorgdomein en de onderverdeling daarbinnen, geeft de Gemeentezorgspiegel een eerlijk beeld over de feitelijke kosten en het zorggebruik binnen een gemeente.

 

In de bovenstaande afbeelding tonen we het zorggebruik op gemeenteniveau. Als gebruiker kun je inzoomen op een wijk en vervolgens de specifieke zorgkenmerken van die wijk raadplegen. Er zijn detailgegevens voor alle wijk- en leeftijdscategorieën beschikbaar. En we bieden de inzichten aan over meerdere jaren, waardoor trends zichtbaar worden. Waardevolle, betekenisvolle informatie die laat zien wat de kenmerken van de gemeente en de wijk zijn en welke impact dat heeft op het zorggebruik en de zorgbehoefte.