Deze site krijgt binnenkort een nieuwe indeling

Uit gesprekken met gebruikers van www.vektis.nl blijkt dat niet iedereen optimaal zijn of haar weg vindt door deze site. Reden voor ons om te inventariseren hoe we beter kunnen aansluiten bij de wensen en behoefte van onze bezoekers. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de indeling en in verschillende webpagina’s. Deze aanpassingen gaan op 14 januari live. Vanaf die datum vind je nog steeds dezelfde producten en diensten, alleen via een andere weg.