Dure medicijnen vooral tegen kanker en chronische ontstekingsziekten

  • Ziekenhuiszorg

Bij dure geneesmiddelen wordt meestal gedacht aan medicijnen tegen kanker. Evenveel geld blijkt echter te worden besteed aan geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Dat is een van de opvallende uitkomsten van een analyse van Vektis, informatiecentrum voor de zorg.

Uit de analyse, te vinden op de Vektis-website Zorgprisma Publiek, blijkt dat de ziekenhuizen in 2014 voor 1,7 miljard euro aan dure geneesmiddelen verstrekten. Daarvoor zijn vooral twee grote groepen geneesmiddelen verantwoordelijk: geneesmiddelen tegen kanker en geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Voor beide categorieën bedroegen de kosten ruim 620 miljoen euro.

Politiek en zorgsector overleggen al een hele tijd over deze veelal nieuwe, vaak zeer dure medicijnen. In april praat de Tweede Kamer erover. Door hun hoge prijs hebben dure medicijnen relatief veel impact op de financiële ruimte voor de rest van de zorg. In de maatschappelijke discussie gaat het echter vooral over de kankergeneesmiddelen en nauwelijks over dure medicijnen tegen ontstekingsziekten. Ook lopen feiten en meningen vaak dwars door elkaar heen.

Daarom heeft Vektis een aantal feiten en cijfers overzichtelijk bij elkaar gebracht op de website www.zorgprismapubliek.nl. “Hoe je de cijfers waardeert, daarover gaat Vektis niet”, zegt Herman Bennema, directeur van Vektis. “Maar met onze cijfers kunnen degenen die moeten besluiten of dure medicijnen door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed wel betere besluiten nemen.”

Met Zorgprisma Publiek informeert Vektis een breed publiek over de trends in de uitgaven aan gezondheidszorg. Geen saaie tabellen, maar grafisch aantrekkelijk vormgegeven kengetallen, waarop kan worden doorgeklikt naar meer gedetailleerde informatie. Met deze manier van presenteren levert Vektis een bijdrage aan het transparanter maken van de kosten van de zorg.