GGZ-instellingen krijgen eerste inzicht in zorgvraagzwaarte

  • Geestelijke gezondheidszorg

Behandelt een GGZ-instelling vooral patiënten met een lichte, middelmatige of zware zorgvraag? En hoe verhoudt deze mix zich tot het landelijke beeld? Sinds medio augustus kunnen GGZ-instellingen hun eigen zogenaamde zorgvraagzwaartemix bekijken op Zorgprisma GGZ Plus van Vektis. Ook kunnen instellingen de verdeling over verschillende zorgverzekeraars binnen hun instelling bekijken en het landelijke beeld zien. De informatie is afkomstig uit de zorgvraagzwaarte-indicator die vanaf 2016 weer in de declaratie is opgenomen.

In het rapport over de zorgvraagzwaarte-indicator op Zorgprisma GGZ Plus ziet een GGZ-instelling de cijfers over eigen patiënten, per zorgverzekeraar. Daarnaast is de landelijke mix (alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars samen) zichtbaar op geaggregeerd niveau. De cijfers worden weergegeven als absolute aantallen en als percentages van het totaal.

Ook zorgverzekeraars kunnen op Zorgprisma relevante informatie opvragen. Dit gebeurt via eigen rapportages, gebaseerd op dezelfde onderliggende gegevens als instellingen. Zorgverzekeraars kunnen de cijfers alleen zien als er geen kans is om de zwaarte van individuele patiënten af te leiden.

Zorgprisma GGZ Plus

Zorgprisma GGZ Plus is een beveiligde online-omgeving waarin GGZ-instellingen verdiepende (benchmark)informatie kunnen vinden voor bijvoorbeeld beleidsinformatie en de voorbereiding op zorgverkoopgesprekken. Zij kunnen hun gegevens spiegelen aan landelijke en regionale cijfers. Ook kunnen zij de eigen instelling vergelijken met soortgelijke instellingen en bekijken wat hun aandeel is binnen de regio. Zo krijgen instellingen beter inzicht in hun positie in de regio. GGZ-instellingen kunnen tegen een vergoeding een inlogcode voor GGZ Plus aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Zorgvraagzwaarte-indicator GGZ

De zorgvraagzwaarte-indicator in de GGZ is ontwikkeld om de verwachte zorgvraag van een patiënt weer te geven, gebaseerd op informatie die voorafgaand aan de behandeling bekend is. Zorgverzekeraars mogen deze indicator om privacyredenen niet op persoonsniveau ontvangen, maar wel op geaggregeerd niveau. Vektis ontvangt – als Trusted Third Party – de zorgvraagzwaarte-indicator via VECOZO en ontsluit de geaggregeerde informatie via Zorgprisma aan instellingen en zorgverzekeraars.