Herregistratie BIG

Graag attenderen wij u op de berichtgeving vanuit het BIG-register over herregistratie in het BIG-register. Mogelijk heeft dit invloed op uw registratie in AGB. In het kader van kwaliteit in de zorg moeten vanaf 2016 ook tandartsen, apothekers, GZ psychologen en psychotherapeuten zich herregistreren in het BIG-register.

Als u de herregistratie niet op tijd uitvoert, wordt uw BIG-registratie beƫindigd. Een voorwaarde voor een AGB-code is een actieve BIG-registratie. Zonder actieve BIG-registratie wordt de AGB-code voorzien van een einddatum en kunt u niet meer declareren. Zorgt u daarom voor een tijdige herregistratie. Meer informatie over de herregistratie kunt u vinden op de website van het BIG-register en in de nieuwsbrieven van februari en mei van het BIG-register.(https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/nieuwsbrieven).