informatie over 10 jaar Zorgverzekeringswet beschikbaar

Deel dit bericht via

Vektis heeft vandaag de Zorgthermometer '10 jaar Zorgverzekeringswet' gepubliceerd. In dit digitale document geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de basiszorgverzekering sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006. Ook zetten we de feiten op een rij over de afgelopen 10 jaar voor de zorgverzekeringsmarkt, zorgkosten, zorggebruik en zorgaanbod. De informatie is voornamelijk gebaseerd op alle zorgdeclaraties sinds 2006.

Wat is er de afgelopen 10 jaar veranderd ten aanzien van de basiszorgverzekering? Enkele feiten uit de Zorgthermometer:

  • Het aantal zorgverzekeraars dat de Zvw uitvoert is de afgelopen 10 jaar afgenomen van 33 in 2006 naar 25 in 2016.
  • Het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen nam over de afgelopen 10 jaar gemiddeld iets toe van 57 in 2006 naar 61 in 2016, met een afname in het laatste jaar.
  • Met de invoering van de Zvw is 19% van de verzekerden overgestapt. Daarna stapt jaarlijks circa 6% over.
  • Tussen 2006 en 2016 is de dekking van de basisverzekering breder geworden. Dit komt onder meer door een aantal grote overhevelingen van de AWBZ naar de Zvw, zoals de GGZ in 2008, de geriatrische revalidatiezorg in 2013 en de wijkverpleging in 2015.
  • Sinds de invoering van de Zvw is het aandeel in de farmaciekosten van merkgeneesmiddelen van 45% naar 27% afgenomen.
  • Het percentage verzekerden dat verantwoordelijk is voor het grootste deel van de zorgkosten is de afgelopen 10 jaar nauwelijks gewijzigd. 80% van de zorgkosten wordt over de afgelopen 10 jaar gemiddeld gemaakt door 18% van de verzekerden. Iedereen betaalt dus mee aan de zorgkosten van diegenen die ziek zijn of een ongeval krijgen.

Kijk voor meer feiten, inclusief de tabellen, grafieken en meer toelichtingen op www.10jaarzvw.nl.

De Zorgthermometer

In 10 jaar zijn er verschillende beelden ontstaan over de Zvw. Zijn de aannames die gedaan worden juist? Met de Zorgthermometer '10 jaar Zorgverzekeringswet' wil Vektis de feiten geven bij deze discussie. Vektis brengt regelmatig de Zorgthermometer uit, waarin we inzoomen op de beweging van verzekerden tijdens de jaarwisseling of we een actueel thema belichten. Voor deze speciale editie hebben we een digitale Zorgthermometer gemaakt.