Jaarcijfers zorgverzekeraars 2015

  • Zorgverzekering

Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering.

We zoomen in op de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars en kijken daarnaast ook naar de financiering van de zorg en het financiële resultaat van de zorgverzekeraars in 2015. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars in 2012, 2013 en 2014. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekeringen. Aan het einde komt het resultaat van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) aan bod.