Jaarcijfers zorgverzekeraars 2016

  • Zorgverzekering

Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars en het aantal verzekerden per zorgverzekeraar centraal. In het tweede deel tonen wij u het financiële resultaat van de zorgverzekeraars in 2013, 2014 en 2015. Daarbij maken we onderscheid tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekeringen. Tenslotte besteden we aandacht aan de financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).