Kwaliteitsimpuls registratie complementaire en aanvullende zorg in AGB

  • Corporate
  • Zorgaanbieders

Vektis wil samen met de beroepsorganisaties in de complementaire en aanvullende zorg de verschillende registraties beter op elkaar afstemmen. Het gaat om de registratie van u als zorgverlener bij de betreffende beroepsorganisatie – gerelateerd aan de geldende kwaliteitscriteria vanaf 1 januari 2017 – en uw registratie in het AGB-register. Een goede afstemming leidt tot gemak bij u als zorgverlener: de registratie bij uw beroepsorganisatie is de bron voor uw registratie in het AGB-register.

In oktober gaan Vektis en zes koepelorganisaties hierover met elkaar in overleg. Het gaat om de Complementaire BeweegZorg Groep (CBZG), de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), het register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG). In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de uitkomst van dit overleg.