Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. In het verlengde van deze wet, zal het ministerie van VWS het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) opleveren. In het LRZa zijn alle zorgaanbieders opgenomen én alle vestigingen waar zorg wordt geleverd. Het LRZa is een virtueel register dat meerdere bronnen koppelt. Een belangrijke bron voor het LRZa is het AGB-register van Vektis. Vanuit AGB worden de AGB-codes, de kwalificaties en erkenningen van zorgverleners en de onderlinge relaties tussen zorgpartijen (onderneming, vestiging en zorgverleners) aan het LRZa geleverd. Het up-to-date houden van uw registratie is hiermee nog belangrijker geworden.

De koppeling van het AGB-register met het LRZa zorgt er ook voor dat u een aantal wijzigingen in de toekomst niet meer aan ons hoeft door te geven. Zo ontvangt het AGB-register uw gewijzigde gegevens uit bijvoorbeeld het Handelsregister van de KvK. Dit leidt tot eenduidigheid in de diverse registraties en, belangrijk voor u, minder administratieve lasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt een e-mail sturen naar info@agbcode.nl.