Landelijke spiegelinformatie gelanceerd voor huisartsen

  • Huisartsenzorg

Op 1 oktober is Vektis gestart met de uitrol van de Praktijkspiegel naar huisartsen en zorgverzekeraars. Het product biedt huisartsen inzicht in het totale zorggebruik van alle patiënten binnen hun praktijk. Naast deze feiten en cijfers wordt steeds een verwachte waarde getoond, waardoor de gegevens van de praktijk gespiegeld worden aan het landelijk beeld. Het doel van de Praktijkspiegel is om op deze manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

Hulpmiddel voor huisartsen

De Praktijkspiegel is een hulpmiddel dat huisartsen helpt om kritisch naar cijfers van hun praktijk te kijken. Het biedt een mogelijkheid tot zelfreflectie en dialoog: niet alleen binnen praktijken, maar ook tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Het product biedt één feitelijke basis, waarbij men naar dezelfde informatie kijkt. De Praktijkspiegel is via de beveiligde omgeving van VECOZO kosteloos aan alle huisartsenpraktijken aangeboden. Huisartsen die geïnteresseerd zijn in de Praktijkspiegel met hun gepersonaliseerde data, kunnen inloggen op VECOZO of contact opnemen met hun VECOZO-contactpersoon.

Data op basis van zorgdeclaraties

In de Praktijkspiegel zijn alle zorgdeclaraties van zorgverzekeraars samengevoegd. Zo toont het onder andere informatie over de samenstelling van de patiëntenpopulatie, de voorgeschreven medicatie en de medisch-specialistische zorg voor de patiënten. De Praktijkspiegel maakt steeds een vergelijking van de praktijk met een gemiddeld gestandaardiseerde praktijk in Nederland, om deze zo te kunnen spiegelen aan het landelijk gemiddelde.