Minder administratie huisartsen dankzij centrale uitvraag praktijkinformatie

  • Huisartsenzorg

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars vanaf nu nog maar een keer per jaar centraal basispraktijkinformatie opvragen bij huisartsen. Deze centrale uitvraag vermindert de administratieve last onder huisartsen. Vektis coördineert de uitvraag en gaat alle huisartsen daar de komende drie weken over informeren.

Tot nu toe vroeg elke zorgverzekeraar de basispraktijkinformatie vaak elk jaar opnieuw op bij huisartsen. Het gaat bijvoorbeeld om adresgegevens, informatie over de bereikbaarheid van de praktijk en kwalificaties van het personeel. Door de uitvraag digitaal en centraal uit te voeren is dit nu niet meer nodig.

Veel informatie al bekend

Bovendien is een deel van de informatie van tevoren al ingevuld. Veel van de basispraktijkinformatie van huisartsen staat namelijk al in het AGB-register, dat Vektis beheert en onderhoudt, of is bekend bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens zijn al overgenomen. Huisartsen hoeven deze informatie alleen te controleren en ontbrekende gegevens aan te vullen. Doordat de gegevens op één centrale plek zijn vastgelegd, maken alle zorgverzekeraars bovendien gebruik van dezelfde actuele informatie, wat verschillen of fouten voorkomt.

Het afgelopen jaar zijn er door huisartsen en zorgverzekeraars grote stappen gezet in het verlichten van de administratieve lasten waar huisartsen mee te maken hebben. In het kader van Het Roer Moet Om werden formulieren afgeschaft en procedures aangepast. Daarom hebben de LHV en zorgverzekeraars besloten dat het opvragen van de basispraktijkinformatie vanaf nu centraal via één digitale plek verloopt.