Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen stopt per 1 juli 2019

  • Huisartsenzorg

Dankzij een intensieve samenwerking tussen het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Vektis, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is er sinds 2012 informatie beschikbaar over het voorschrijven van medicatie door huisartsen. Circa 3.500 huisartsen en de zorgverzekeraars maken op dit moment gebruik van de informatie uit deze Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Vektis en ZN hebben echter besloten per 1 juli 2019 te stoppen met de monitor.

Er zijn 2 redenen voor het beëindigen van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen:

1.       Doordat de betrokken partijen ervoor hebben gekozen niet te investeren in de huidige infrastructuur waarop de monitor draait, kan Vektis een goede werking ervan niet meer garanderen.

2.       Door de aangescherpte privacywetgeving is op dit moment niet helder in hoeverre het mogelijk blijft om nieuwe indicatoren te ontwikkelen en bestaande indicatoren te valideren. Dat willen de betrokken partijen eerst onderzoeken.

Het IVM onderzoekt intussen of er een alternatief voor de monitor ontwikkeld kan worden, waarmee inzicht in het voorschrijfgedrag van huisartsen kan worden verkregen. Het IVM wil dat bijvoorbeeld doen voor de verschillen in voorschrijven van opioïden in de eerste lijn en mogelijkheden om hierop te interveniëren en voor verschillen in voorschrijfgedrag van nieuwe medicijnen. Het IVM wil hierover onder meer rapporteren in zijn FTO-materiaal en in zijn zeswekelijkse audiovisuele medicijnjournaals. Volg voor deze en andere zaken de website van het IVM.