Nieuwe diensten AGB

Gepubliceerd op: 1/6/2017

Wij helpen u graag bij het slimmer inrichten van uw processen. Daarom hebben wij voor u een aantal nieuwe AGB-diensten ontwikkeld die de informatie uit het AGB-register nog toegankelijker maken. Zo kunt u het eigen systeem direct koppelen aan het AGB-register en heeft u daarmee altijd direct toegang tot de meest recente informatie over zorgaanbieders. Ook kunnen dienstverleners in de zorg nu een AGB-code aanvragen voor hun klanten of leden. Bekijk voor alle nieuwe diensten deze infographic.

Huisartsen: controleer uw praktijkinformatie
De Landelijke Huisartsen Vereniging en de zorgverzekeraars hebben vorig jaar gezamenlijk een vragenlijst voor huisartsen opgesteld over basis praktijkinformatie. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van uw locatie en openingstijden. Zorgverzekeraars stellen deze vragen nu niet meer afzonderlijk, Vektis doet dit centraal namens alle zorgverzekeraars.

Het is belangrijk dat alle huisartspraktijken de informatie actualiseren. Of als zij de vragenlijst nog niet eerder hebben ingevuld om dit alsnog te doen. Na de zomer starten de zorgverzekeraars met het contracteerproces en baseren zij de inhoud van de contracten op de informatie uit deze vragenlijst.

Huisartsen hebben hierover in mei en juni een e-mail van ons gehad. Alle beschikbare gegevens van uw AGB-registratie en de aanvullende vragen vindt u via het VECOZO-portaal. Meer informatie vindt u op www.agbcode.nl.