Nieuwe publicatievormen Vektis standaarden dragen bij aan lastenverlichting in WMO en Jeugdwet

  • Standaarden

Met de introductie door Vektis standaardisatie van nieuwe publicatievormen voor onze
declaratie- en facturatiestandaarden voor de WMO en Jeugdwet domeinen hebben we
een grote stap gezet in het realiseren van adminstratieve lastenverlichting voor onze klanten door:

het mogelijk te maken om de implementatie van de standaarden voor deze domeinen te versnellen en te vereenvoudigen en daarmee ook de adoptie van onze standaarden te vergroten;
een direct toe te passen validatie mogelijkheid van de declaratieberichten te bieden;
een verbeterde foutafhandeling in de keten te bieden, waardoor er minder operationele uitval en handmatige afhandeling zal zijn.

Deze nieuwe publicatievormen zijn XSD (XML Schema Definitions) en XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) waarmee berichtenverkeer in XML-formaat wordt ondersteund. De opgedane kennis en ervaring zullen wij ook inzetten om in de andere zorgdomeinen gelijke voordelen te realiseren.

Voor de publicatie, zie de WMO en Jeugdwet standaarden pagina's.