Ontwikkelagenda Vektis beschikbaar

  • Corporate

Nieuw op onze website is de Vektis-brede ontwikkelagenda. Met deze ontwikkelagenda geven we inzicht in welke producten en diensten Vektis aan het ontwikkelen is of in de planning heeft, zodat onze klanten weten wat zij van ons kunnen verwachten. Verschillende klanten hebben aangegeven meer behoefte te hebben aan dit inzicht. Met deze ontwikkelagenda willen we hieraan tegemoet komen. Het overzicht bestrijkt een periode van ongeveer anderhalf jaar.

De ontwikkelagenda is ingedeeld op thema's en categorieën, zoals verschillende zorgsoorten of AGB. Per thema of categorie geven we aan welke producten, diensten en ontwikkelingen gepland staan. Ook vermelden we welke doelgroepen het in grote lijnen betreft. De vermelde begin- en opleveringsdata – en daarmee de doorlooptijd – zijn geschat en indicatief. De recente historie maakt het overzicht compleet. Ons streven is de agenda per kwartaal te updaten.

U vindt de ontwikkelagenda hier.