Vektis Praktijkspiegel helpt Amsterdamse huisartsen

  • Corporate
  • Huisartsenzorg

Amsterdamse huisartsen gaan drie keer per jaar met elkaar in gesprek over het zorggebruik van hun patiënten in vergelijking tot elkaar. De input voor deze gesprekken halen zij uit de Praktijkspiegel die Vektis beschikbaar stelt. Doel van de Praktijkspiegel en de bijeenkomsten is om huisartsen te inspireren om kritisch naar de cijfers van hun praktijk te kijken in vergelijking tot elkaar en het landelijke beeld, uitkomsten verder uit te diepen, te zoeken naar zaken die ze kunnen verbeteren en te komen tot onderlinge dialoog.

Vektis leidt de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland en stelt deze online beschikbaar. Doordat de Praktijkspiegel uitgaat van dezelfde feitelijke basis, biedt het de mogelijkheid tot zelfreflectie en dialoog, binnen de eigen praktijk, met andere huisartsen en met zorgverzekeraars. Een van begeleiders van de bijeenkomsten in Amsterdam, Riet Kemp, benadrukt: "Het gaat niet om goed of fout. Iedere arts biedt op zijn manier de beste zorg voor zijn patiënten. De huisarts kan zelf beoordelen of bepaalde praktijkvariatie al of niet gewenst is. Maar het is wel goed te weten op welke onderdelen je afwijkt van je collega's. Juist in de dialoog met collega's kom je tot bewustwording van je handelen en wordt het mogelijk om met de uitkomsten jouw kwaliteit te beïnvloeden."

Op de website van 1ste Lijn Amsterdam leest u meer over de bijeenkomsten. 1ste Lijn Amsterdam is de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam, die de bijeenkomsten organiseert.

Praktijkspiegel downloaden
Huisartsen kunnen hun persoonlijke Praktijkspiegel downloaden via www.huisartsen.zorgprisma.nl. Dit is een beveiligd online portaal van Vektis waarop huisartsen zich kunnen aanmelden met het e-mailadres van hun huisartspraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register.

Red.: Sinds 1 januari 2018 is 1ste Lijn Amsterdam juridisch gefuseerd met ROSAlmere en heten sindsdien Elaa.