Subsidie mogelijk bij gebruik Gemeentezorgspiegel

  • Zorg in gemeente

Gemeentes die gebruik willen maken van de Gemeentezorgspiegel kunnen daar nu subsidie voor aanvragen.

VWS ondersteunt initiatieven om een goed regionaal beeld te krijgen van de zorg. Daarom wordt via het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) subsidie verleend. Deze subsidie bestaat in totaal uit 4 verschillende subsidie-instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Deze subsidie-instrumenten komen jaarlijks (tot en met 2021) beschikbaar – 1 of 2 keer per jaar.

Met het aanvragen van een voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

De Gemeentezorgspiegel van Vektis wordt gezien als waardevolle informatie en met een getekende overeenkomst kan via de voucher subsidie worden aangevraagd. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt voor maximaal € 10.000.

ZonMw

In de maand mei wordt deze voucher opengesteld, voor meer details kijk je op de website van ZonMw.

Gemeentezorgspiegel

Met de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeentes en zorgverzekeraars de samenwerking versterken en sturen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Niet sturen op onderbuikgevoel, maar op echte data met focus op zorg voor mensen op de snijvlakken van de wetten. De Gemeentezorgspiegel geeft ook input voor wijkteams, zorgnetwerken op gemeente- en/of regionaal niveau. Het monitort de effecten van beleid in de tijd en geeft inzicht in de markt van zorgaanbieders.