Vektis-informatie over zorggebruik in gemeenten nog breder beschikbaar

  • Corporate

Informatie over het zorggebruik onder verzekerden en burgers in de gemeenten is nu ook te vinden op Waarstaatjegemeente.nl van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). In juni publiceerde Vektis de informatie al op Zorgprismapubliek.nl. Beide sites bieden nu dezelfde actuele en betrouwbare informatie over het zorggebruik per gemeente, per leeftijdcategorie en per geslacht, voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (2014), de Wet langdurige zorg (2015) en de Zorgverzekeringswet (2014 en 2015). De informatie helpt zorgverzekeraars en gemeenten bij hun samenwerking en het regelen van goede zorg in de gemeenten.

Vektis en KING zijn van plan de websites in de toekomst uit te breiden met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waardoor meer inzicht ontstaat op de samenloop van het gebruik van zorg uit de verschillende wetten. Ook krijgen zorgverzekeraars en gemeenten zo meer zicht op de verschuivingen die optreden tussen bijvoorbeeld de Wmo en de Wlz.

Informatie op maat

Naast de algemene openbare informatie is het ook mogelijk om aanvullende informatie op maat te krijgen over zorg in specifieke gemeenten. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Vektis via info@zorgprismapubliek.nl.