Vektis ondersteunt XML als formaat in het declaratieberichtenverkeer

  • Corporate
  • Standaarden

Met de ondersteuning van XML als formaat voor declaratieberichten binnen het gemeentelijke domein heeft Vektis een grote stap gezet in de vernieuwing van haar standaarden.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben wij standaarden voor het declareren en facturen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW) ontwikkeld. De eerste versies waren, uit pragmatische overwegingen, gebaseerd op de oude AWBZ-standaarden en de daarbij behorende technologie. Er is in de doorontwikkeling gekozen om het berichtenverkeer binnen deze keten naar XML om te zetten.

Wij hebben daarom voor onze Wmo- en JW-standaarden XSD’s (XML Schema Definitions) ontwikkeld, waarmee ketenpartners in staat worden gesteld om hun software zo in te richten dat XML-berichten kunnen worden verstuurd en ontvangen. De voordelen van XML als formaat zijn:

  • Het is een mens- en machine-leesbare taal. Dit betekent dat het makkelijker voor de mens te begrijpen is en het minder handmatig programmeerwerk vergt.
  • Het biedt meer flexibiliteit bij veranderingen.
  • De XSD’s bevatten ingebouwde controles.
  • Het is een breed gedragen software-industriestandaard, waarmee wij meer aansluiten op de ontwikkelingen binnen de wereld van onze gebruikers.

Naast de XSD’s ontwikkelen wij XSLT’s (Extensible Stylesheet Language Transformations). Dit is ook een machineleesbare taal die, naast de controles in de XSD, elementoverstijgende controles op de XML mogelijk maken. Tevens biedt het ons de mogelijkheid een betere afhandeling van fouten te faciliteren. Met de combinatie van de XSD en XSLT als documenten van een standaard bieden wij een directe validatie- mogelijkheid van XML-berichten die met de systemen van de ketenpartners worden aangemaakt.

Wij kijken ook hoe wij de opgedane kennis en ervaring kunnen gebruiken in de doorontwikkeling van de andere standaarden van Vektis.