Vektis publiceert informatie over mensen met COPD/astma

  • Ziekenhuiszorg

Vanaf vandaag vindt u op www.zorgprismapubliek.nl ook informatie over het zorggebruik van mensen met COPD/astma. De website geeft actuele, betrouwbare en feitelijke informatie over onder andere het zorggebruik, zorgkosten en het aantal mensen met COPD/astma per leeftijd en geslacht.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Er ruim 900.000 mensen zijn met COPD/astma in Nederland?
  • Voornamelijk oudere mannen COPD/astma hebben?
  • Mensen met COPD/astma gemiddeld drie keer hogere kosten hebben voor ziekenvervoer ten opzichte van een gemiddelde verzekerde?

Inmiddels staat op Zorgprisma Publiek een breed palet aan informatie over de zorg. Zo is de website de afgelopen maanden verrijkt met onderwerpen zoals zorg in gemeenten, wijkverpleging en ontwikkeling binnen de medisch-specialistische zorg. In totaal zijn er nu al zeventien onderwerpen beschikbaar.

De komende tijd wordt het aanbod van Zorgprisma Publiek uitgebreid met onder andere informatie over de geestelijke gezondheidszorg en zorg uit de Wet langdurige zorg.

Vektis

Zorgprisma Publiek is een website van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop Vektis zorginformatie aanbiedt aan partijen in de zorg.