Vektis publiceert informatie over zorggebruik in gemeenten

  • Van elke 10.000 verzekerden maakten in 2015 ongeveer 240 ouderen gebruik van wijkverpleging. In zes gemeenten waren dat er meer dan 400 en in zes andere gemeenten minder dan 150.
  • In 2014 varieerden de zorgkosten voor de AWBZ en Zorgverzekeringswet tussen gemeenten van ruim € 2.000,- tot ruim € 7.000,-.
  • Het structureel gebruik van medicijnen tegen hartaandoeningen in 2014 varieert per gemeente van 1,9% van de inwoners tot 6,9% van de inwoners.

Deze en andere informatie over het zorggebruik onder verzekerden en burgers in de gemeenten is te vinden op www.zorgprismapubliek.nl. De website geeft unieke informatie over de zorgdomeinen heen. Het ondersteunt zorgverzekeraars en gemeenten bij het regelen van zorg in de gemeente en is ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk.

Op Zorgprisma Publiek staat informatie over de zorg per gemeente voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (2014), de Wet langdurige zorg (2015) en de Zorgverzekeringswet (2014 en 2015). De website geeft actuele, betrouwbare en feitelijke informatie over het zorggebruik per gemeente, per leeftijdcategorie en per geslacht.

Op basis van de informatie kunnen zorgverzekeraars en gemeenten niet alleen kritisch naar de zorg in een bepaalde gemeente kijken, maar deze gemeente ook spiegelen aan het landelijke beeld. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen in dialoog met elkaar de cijfers en verschillen tussen gemeenten interpreteren en duiden. Zo kunnen gemeenten en zorgverzekeraars goed onderbouwde beslissingen nemen over de zorg in de gemeenten en de onderlinge samenwerking verbeteren.

Informatie op maat

Naast de algemene openbare informatie is het ook mogelijk om informatie op maat te krijgen over zorg in specifieke gemeenten. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Vektis via info@zorgprismapubliek.nl.

De informatie op Zorgprisma Publiek is tot stand gekomen in samenwerking met het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). De informatie komt binnenkort ook beschikbaar op de website van KING Waarstaatjegemeente.nl. Vektis en KING willen de websites in de toekomst uitbreiden met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vektis

Zorgprisma Publiek is een website van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop Vektis zorginformatie aanbiedt aan partijen in de zorg.