Vektis Zorgprisma Publiek uitgebreid met nieuwe informatie over GGZ

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zorgverzekering

In 2014 waren er 1,2 miljoen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waarvan 281.000 werden behandeld in de basis GGZ. De totale zorgkosten voor de GGZ bedroegen in dat jaar 5,4 miljard euro. De website www.zorgprismapubliek.nl van Vektis is sinds vandaag uitgebreid met deze en andere nieuwe feiten en cijfers over de GGZ, gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2014. Ook staat een nieuwe volumemonitor over de GGZ online met daarin een uitgebreid overzicht van de omvang van de GGZ in 2012, 2013 en 2014.

De volumemonitor geeft onder meer weer hoe de patiëntenstromen tussen de verschillende zorgechelons in de GGZ verlopen, in welke gemeente een aandoening het meest voorkomt, hoeveel patiënten met en zonder verblijf in verschillende zorgechelons behandeld worden of welke aandoening zij hebben. De gegevens zijn ook te downloaden om zelf mee aan de slag te gaan.

Zorgprisma Publiek

Naast de GGZ-informatie biedt Zorgprisma Publiek een breed palet aan informatie over de zorg. Zo is de website de afgelopen maanden verrijkt met feiten en cijfers over COPD/astma, zorg in gemeenten en ontwikkeling binnen de medisch-specialistische zorg. In totaal zijn er nu al achttien onderwerpen beschikbaar.

Vektis

Zorgprisma Publiek is een website van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop Vektis zorginformatie aanbiedt aan partijen in de zorg.