Versnellen doorlooptijd aanvraag AGB-code

  • Zorgaanbieders

De laatste maanden groeit het gemiddeld aantal aanvragen per dag voor een nieuwe AGB-code. Daardoor moest u als zorgaanbieder soms langer dan wenselijk wachten op uw AGB-code. Om een snellere verwerking en betere kwaliteit van uw registratie te realiseren is in het eerste kwartaal een digitaal aanvraagformulier gerealiseerd.

Hoe werkt het nieuwe aanvraagformulier? We hebben het nieuwe aanvraagformulier zo gemaakt dat u minimale gegevens hoeft aan te leveren. Daarnaast worden waar mogelijk direct controles op de aangeleverde gegevens uitgevoerd zodat u direct ziet als er iets niet klopt. Nadat u het digitale aanvraagformulier hebt ingevuld, ontvangt u een e-mail waarin wordt gevraagd de aanvraag te bevestigen middels uw handtekening en indien van toepassing de noodzakelijke bijlage(n) mee te sturen. Zodra we deze binnen hebben wordt uw aanvraag zo snel mogelijk verwerkt.

Het digitale aanvraagformulier werkt nu als u een AGB-code aanvraagt voor een nieuwe zorgverlener bij een bestaande onderneming/vestiging. Binnenkort wordt ook het digitale aanvraagformulier opgeleverd in geval u een AGB-code voor een nieuwe onderneming en vestiging aan wilt vragen. Heeft u de oude PDF formulieren ergens opgeslagen dan adviseren wij u deze te verwijderen en altijd de laatste versie van het aanvraagformulier op www.agbcode.nl te gebruiken.

Stand van zaken kwaliteitsactie

Al meerderde keren hebben wij u geïnformeerd over de grootscheepse kwaliteitsactie. In deze kwaliteitsactie worden alle AGB-houders aangeschreven om gegevens te verifiëren, aan te vullen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Inmiddels nadert deze actie zijn eind en heeft iedere AGB-houder dan dit verzoek ontvangen en bij geen reactie ook een herinnering.

Resultaat van de kwaliteitsactie is dat er een groot aantal wijzigingen is doorgevoerd. Met name het vastleggen van uw e-mailadressen leidt tot grote voordelen. Hierdoor kunnen wij u makkelijker bereiken en krijgt u na een mutatie de volgende dag al bericht. Ook is het aantal vastgelegde KvK-nummers flink toegenomen. Als AGB-code houder hoeft u hierdoor (op termijn) een aantal wijzigingen niet meer aan ons door te geven. Deze ontvangen we namelijk direct vanuit de registratie bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard ontvangt u ook bij dit soort wijzigingen een bericht van ons.

Bij het aanvragen van nieuwe AGB-codes voor een onderneming of vestiging is het opgeven het KvK- nummer verplicht. Het nieuwe digitale aanvraagformulier haalt na ontvangst van uw handtekening de gegevens bij de Kamer van Koophandel op en legt deze vast. Zo is en blijft de registratie van de gegevens in het AGB-register gelijk aan de authentieke bron.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 8008 380 of stuur een e-mail naar info@agbcode.nl.