Zorgthermometer: Verzekerden in beeld 2015

  • Zorgverzekering

Bij de invoering van de basisverzekering in 2006, maakte Vektis een start met het monitoren van het overstapgedrag van verzekerden. Al na een paar keer bleek dat het beeld ieder jaar wijzigt en dat elk jaar wordt gekenmerkt door enkele bijzonderheden. In onze ogen is het bijzondere van dit jaar, dat het bewustzijn van verzekerden over zorgverzekeringen en zorgverzekeraars lijkt toegenomen. Verzekerden hebben een keuzemogelijkheid en maken daar ook daadwerkelijk gebruik van.

Een steeds groter deel van de Nederlanders (nu zo’n 7%) kiest voor een selectieve polis: minder keuzevrijheid in ruil voor een lagere premie. Tegelijkertijd kiest een andere groep verzekerden juist dit jaar voor een zorgverzekeraar als DSW, die zich in de discussie duidelijk profileerde als een zorgverzekeraar waar vrije artsenkeuze een groot goed is en die nu percentueel gezien de meeste nieuwe verzekerden heeft mogen verwelkomen. Een ander onderwerp dat keuzeruimte laat voor verzekerden is de hoogte van het vrijwillig eigen risico. Of er een verband is tussen het stijgende verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico dat weten we niet. Wel is duidelijk dat een toenemend aantal verzekerden kiest voor het maximale vrijwillige eigen risico.

Andere opvallende feiten:

  • Per 1 januari 2015 zijn ruim 1,1 miljoen verzekerden veranderd van zorgverzekeraar. Dit komt neer op 6,8% van de verzekerdenpopulatie, 0,3 procentpunt méér dan per 2014. Daarmee zien we weer een stijging van het aantal overstappers, na het dipje van afgelopen jaar. In totaal kunnen de verzekerden in 2015 kiezen uit 71 verschillende zorgpolissen, waarbij vooral het aantal selectieve naturapolissen groeit. Het aantal zorgverzekeraars daalt met één en komt uit op 25.
  • Na een daling over de afgelopen twee jaar, stijgt de nominale jaarpremie per 2015 naar gemiddeld € 1.218,- per jaar. Dit is een stijging met 5,3% ten opzichte van 2014. Voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet daalt het percentage verzekerden dat collectief verzekerd is. Voor wat betreft het type zorgpolis dat verzekerden in 2015 hebben gekozen, valt de opmars van de polis met sterk selectief ingekocht zorgaanbod op.
  • Ook in 2015 kiezen weer meer verzekerden voor een vrijwillig eigen risico. Vooral het maximale eigen risico wordt steeds vaker gekozen. De keuze voor een vrijwillig eigen risico gaat niet altijd samen met lage kosten: 10% van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt het volledige eigen risico vol.
  • In totaal gaat er in 2013 ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten om in de aanvullende verzekeringen. Tandartskosten vormen de grootste kostenpost binnen de aanvullende verzekeringen. 78% van de volwassenen en 55% van de kinderen is aanvullend verzekerd voor tandartskosten.

Verzekerden in beeld