Vektis Zorgprisma Publiek geeft compleet beeld van zorg in gemeenten

Zorgprismapubliek.nl van Vektis geeft vanaf vandaag een compleet en uniek beeld van de zorg in gemeenten vanuit alle domeinen. De website is uitgebreid met informatie over de zorg per gemeente voor de Jeugdwet (2015) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (2014 en 2015). Vanaf juni 2016 staat op Zorgprisma Publiek al informatie over de zorg per gemeente voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (2014), de Wet langdurige zorg (2015), de Jeugdhulp (2014) en de Zorgverzekeringswet (2014 en 2015). Vektis wil met deze informatie het gesprek en de samenwerking bevorderen en faciliteren tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Op Zorgprisma Publiek vindt u grafieken en tabellen met onder meer de onderstaande informatie:

  • In 2014 ontvangen per 10.000 verzekerden 339 ouderen Wmo-zorg. Hiervan zijn 263 mensen 65 jaar en ouder.
  • In 2015, na de transitie in de zorg, ontvangen per 10.000 verzekerden 378 mensen Wmo-zorg. Hiervan zijn 243 mensen 65 jaar en ouder.
  • In acht gemeenten ontvangen per 10.000 verzekerden meer dan 400 ouderen Wmo-zorg. In twee gemeenten ontvangen minder dan 100 ouderen per 10.000 verzekerden Wmo-zorg.
  • Er zijn in 2015 landelijk 205 jongeren per 10.000 verzekerden die gebruikmaken van hulp via de Jeugdwet.

Op basis van de informatie op Zorgprisma Publiek kunnen zorgverzekeraars en gemeenten goed onderbouwd naar de zorg in een bepaalde gemeente kijken en de gemeente spiegelen aan het landelijke beeld. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen in dialoog met elkaar de cijfers en verschillen tussen gemeenten interpreteren en duiden. Zo kunnen gemeenten en zorgverzekeraars goed onderbouwde beslissingen nemen over de zorg in de gemeenten en de onderlinge samenwerking verbeteren.

Informatie op maat

Naast de algemene openbare informatie is het ook mogelijk om informatie op maat te krijgen over zorg in specifieke gemeenten. Vektis wil daarnaast in 2017 enkele pilots starten met samenwerkingsverbanden tussen een zorgverzekeraar en een gemeente. Doel van de pilots is om gezamenlijk te werken aan specifieke informatieproducten voor het samenwerkingsverband. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vektis via info@zorgprismapubliek.nl.