Zorgkosten gemeenten

Gepubliceerd op: 27/8/2015

Hoe zijn de zorgkosten verdeeld over de gemeenten, hoe verlopen de gemiddelde zorgkosten naar leeftijd en geslacht en wat zijn de ontwikkeling van zorgkosten van 2011 tot 2013?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de informatieve website www.zorgprismapubliek.nl. Zorgprisma Publiek is een openbare website van Vektis waar via vragen en antwoorden cijfers en feiten over de zorg en zorgverzekeringsmarkt in Nederland te vinden zijn. Vooruitlopend op de aanvullende en verdiepende open databestanden die volgende week gepubliceerd worden, geeft Vektis een voorzet van de vertaling van publiek beschikbare data naar heldere informatie.

Eind 2014 publiceerde Vektis in opdracht van zorgverzekeraars een eerste set open data die voor iedereen toegankelijk is: het databestand Zorgverzekeringswet 2012. Begin september publiceert Vektis een geactualiseerde versie met de meest recent beschikbare gegevens, die tevens is uitgebreid met het jaar 2011 en 2013 op haar website (www.vektis.nl). Deze bestanden geven inzicht in de door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten van alle zorgsoorten binnen de Zorgverzekeringswet.

Door deze gegevens en informatie openbaar te maken, stellen zorgverzekeraars andere partijen in staat om over dezelfde kennis te beschikken en te gebruiken, met als doel de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg verder te helpen. Met deze ontwikkeling draagt Vektis bij aan transparantie van zorgkosten en de oproep van de minister van VWS daartoe.

Op Zorgprisma Publiek vindt u verder informatie over diabetes, aanvullende verzekeringen, huisartsenzorg en de ontwikkeling binnen de huisartsenzorg. Deze producten bieden publieke informatie over actuele onderwerpen in de zorg. De website wordt frequent uitgebreid met nieuwe onderwerpen.