Zorgthermometer: De reikwijdte van de eerste lijn

De huisarts als spil in de eerstelijnszorg, de huisarts als poortwachter, de huisarts die van heel veel genoeg weet om gericht door te kunnen verwijzen en natuurlijk nog steeds de huisarts als luisterend oor. De rol van de huisarts en de eerstelijnszorg ontwikkelt zich door de jaren heen. Van die ontwikkeling schetsen we een beeld in deze Zorgthermometer.

Wie een gezondheidsprobleem heeft, komt in eerste instantie in contact met een zorgverlener uit de eerste lijn. Onder eerstelijnszorg verstaan we de zorg dicht bij huis, zoals die wordt geleverd door huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten, wijkverpleegkundigen en eerstelijnspsychologen. Al deze eerstelijnszorgverleners hebben tot taak om de juiste hulp te leveren aan de mensen in de buurt. Zij vangen zoveel mogelijk zorg en zorgvragen op, voordat die in de (duurdere) tweede lijn terechtkomen. Door voldoende zorgaanbod en goede zorgverlening in de eerste lijn kunnen mensen langer thuis blijven wonen – daarmee hoeven minder mensen opgenomen te worden in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De eerste lijn, en daarbinnen vooral de huisarts, fungeert dus als poortwachter voor de tweedelijnszorg (ziekenhuis- en geestelijke gezondheidszorg).

Praktijkspiegel

In deze Zorgthermometer bespreken we ook de Praktijkspiegel die we inmiddels aan veel huisartsenpraktijken hebben geleverd. Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. Vektis wil huisartsen, hiermee helpen om beleid vast te stellen of hun praktijk nog verder te professionaliseren.