Zorgthermometer: Praktijkvariatie in de ggz

De minister van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Met deze Zorgthermometer dragen we bij aan deze transparantie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We geven een overzicht van de GGZ: welke zorg valt hieronder en hoeveel mensen worden er in de GGZ behandeld, tegen welke zorgkosten? Ook geven we een impressie van het praktijkvariatie-onderzoek binnen de GGZ, waarmee we inzicht geven in de verschillen tussen regio’s en instellingen.

De GGZ biedt zorg aan mensen met psychische aandoeningen. Deze zorg is zowel gericht op preventie, behandeling en genezing als op het leren omgaan met de aandoening om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Veelvoorkomende aandoeningen bij volwassenen zijn: depressie, angststoornissen (fobieën), verslaving aan alcohol of drugs en persoonlijkheidsstoornissen. Bij jeugdigen zijn pervasieve stoornissen ,aandachtstekort- en gedragsstoornissen, en overige stoornissen in de kindertijd de meestvoorkomende aandoeningen. Bij ouderen gaat het meestal om depressieve stoornissen en delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen.

Jaarlijks worden 1,1 miljoen mensen behandeld door psychologen, psychiaters en andere behandelaren vanuit GGZ-instellingen of vrijgevestigde praktijken. Ook worden veel mensen door de huisarts begeleid, al dan niet met medicatie. Er is ook een groep mensen die geen zorg nodig heeft of vraagt.

Landelijke cijfers en gemiddelden geven vaak onvoldoende houvast om de kwaliteit van instellingen te kunnen beoordelen. Vektis heeft daarom praktijkvariatie in de ggz inzichtelijk gemaakt: de verschillen tussen regio’s en instellingen. Zorgverzekeraars hebben deze inzichten nodig om zorg te kunnen inkopen. Instelling kunnen zich op basis van de informatie vergelijken met andere instellingen en zo hun zorg verder verbeteren. In deze Zorgthermometer tonen we de resultaten van het onderzoek en geven we aan hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders de resultaten kunnen gebruiken. Ook kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de verdere vergroting van de transparantie in de ggz.

Zorgthermometer-transparantie-in-de-GGZ2015