Cookieverklaring

Op onze websites maken wij gebruik van functionele (technische) cookies en analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Vektis maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te hebben in hoe gebruikers de website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald item wordt geraadpleegd. Vektis heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De configuratie-instellingen van de Google Analytics cookies hebben wij ingesteld in lijn met de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij Google niet jouw volledige IP-adres laten verwerken en wij de opties om persoonsgegevens te delen met Google hebben uitgezet. Naast Google Analytics maken wij geen gebruik van andere Google-diensten.

Wijzigingen

Vektis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact

Heb je vragen over onze beloften of over de wijze waarop Vektis uw privacy borgt? Wij gaan graag met je in gesprek!

Vektis heeft een Privacy Officer aangesteld aan wie je jouw vraag kunt richten. Je kunt op meerdere manieren contact met ons opnemen.

Schriftelijk:
Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist

Email:  info@vektis.nl

Daarnaast kan je op onze website een contactformulier invullen.

Bekijk ook ons privacyverklaring.