Datalab

  • Voor vragen met een exploratief karakter
  • Voor het maken van voorspellingen
  • Om meer ervaring op te doen met data science
  • Om in korte tijd veel te leren over de zorg rondom een thema

Wil jij meer bereiken met zorgdata? Bijvoorbeeld door de zorgbehoefte van 2030 te voorspellen of de plotselinge stijging van bezoekers op de spoedeisende te verklaren? Soms heeft een onderzoeksvraag een exploratief karakter, waarop het antwoord niet direct te geven is. Met dat soort vragen kun je terecht in ons datalab. Wij zijn er van overtuigd dat er meer te behalen valt uit declaratiedata, dat we impact kunnen maken met data. We doen dit altijd samen met de klant. Co-creatie dus. We zoeken naar het antwoord op een exploratief vraagstuk. Vaak passen we hiervoor machine learning en andere data science technieken toe.

Hoe werkt het datalab?

In het datalab werken 2 data scientists gedurende een sprint van 3 weken aan 1 vraagstuk. Zo heeft het team dezelfde focus. We beginnen met een gezamenlijke kick-off waarin we het vraagstuk bespreken. Hierna volgt een brainstorm over de aanpak en het verwachtte eindresultaat. Ons doel is om in de eerste week een werkend prototype op te leveren. Vervolgens verbeteren we dit prototype iteratief. Aan het einde van de sprint bundelen we onze inzichten en presenteren de resultaten, het antwoord op je vraag, op locatie. Daarnaast beschrijven we onze werkwijze in een verantwoordingsdocument en leveren data die de conclusies onderbouwen. Cijfers gaan altijd over groepen, ze zijn anoniem en niet herleidbaar naar personen of instellingen.

Wat verwachten we van jou, als klant?

Als klant ben je  onderdeel van het team. Dit betekent dat een afgevaardigde minimaal 2x per week aanwezig is bij Vektis. Zo leert het team hoe de uitkomst het meest bruikbaar is en voorkomen we verschil in interpretatie van de klantbehoefte. Daarnaast verwachten we dat de klant zeggenschap heeft over het vraagstuk en snelle beslissingen maakt tijdens de sprint.

Wat is data science?

Je hoort steeds meer over big data en data science. Bij Vektis verstaan we onder data science het ophalen van waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden data. Denk aan algoritmen waarmee je op basis van historie voorspellingen doet over de toekomst (zoals toekomstige zorgbehoefte) of technieken waarmee je op zoek gaat naar verklaringen voor een bepaalde gebeurtenis (zoals welke mensen langdurige zorg nodig hebben). Het werkgebied van data science bestaat uit een combinatie van statistiek, computerwetenschappen en domein kennis. Elk onderdeel is essentieel in een succesvol datalab.

Aan de slag met jouw vraagstuk?

Wil je bepaalde aannames toetsen of sturen op data in plaats van op je onderbuikgevoel? We zijn altijd op zoek naar maatschappelijke vraagstukken waarbij inzichten uit zorgdeclaraties je kunnen helpen. Heb je een vraag die de zorg verder kan helpen? Neem dan vooral contact met ons op en vraag ons naar de mogelijkheden en voorwaarden. Eerst meer informatie? Download dan de flyer.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support