Development guide

Btn-Stack <x-btn-stack>

Wrapper bedoeld voor meerdere <x-control-button> componenten en deze te voorzien van een gap.

Properties

Property Attribute Type Default Description
Gap gap int '' Ruimte tussen de componenten. Dit attribuut is optioneel en kan een numeriek waarde bevatten van 1-6

Voorbeeldcode:

<btn-stack>
  <x-control-btn>
    <strong>
      Knop 1
    </strong>
  </x-control-btn>
  <x-control-btn>
    <strong>
      Knop 2
    </strong>
  </x-control-btn>
</x-btn-stack>

Resultaat:

Knop 1
Knop 2