Development guide

Button <x-button>

De site maakt gebruik van de standaard Bootstrap Buttons. Deze kunnen aangeroepen worden door midden van een Blade component

Properties

Property Attribute Type Default Description
Element type element-type string '' Het element van de button
Button style button-style string '' De stijl die meegegeven wordt aan de button

Voorbeeldcode:

<x-button :element-type="'button'" :class="'mt-2'" :button-style="'primary'">Voorbeeldtekst</x-button>

Beschikbare knoppen

Default

Primary button

Primary button
Right

Primary button
Left

Secondary button

Secondary button
Right

Secondary button
Left

Voorbeeldtekst

Tekst link

Voorbeeldtekst

Tekst link
Right

Voorbeeldtekst

Tekst link
Left

Dark outline button

Dark outline button
Right

Dark outline button
Left

Conversion button

Conversion button
Right

Conversion button
Left

Disabled

Primary button

Primary button
Right

Primary button
Left

Secondary button

Secondary button
Right

Secondary button
Left

Voorbeeldtekst

Tekst link

Voorbeeldtekst

Tekst link
Right

Voorbeeldtekst

Tekst link
Left

Dark outline button

Dark outline button
Right

Dark outline button
Left

Conversion button

Conversion button
Right

Conversion button
Left