Development guide

Control-Btn <x-control-btn>

Dit component ondersteunt de volgende custom attributen onderverdeeld op de 2 meest voorkomende type knoppen:

Properties

Property Attribute Type Default Description
id id string '' Unieke ID
url url string '' Als de url attribuut aanwezig is, wordt de knop een <a>
element element string div De tag van het element. Dit wordt een <label> als control-name is meegegeven of een <a> als een url is meegegeven
small small boolean false Zet op true voor een kleinere verticale padding
hoverable hoverable boolean false Bij true heeft het component een hover stijl
required required boolean false Om de input verplicht te maken
checked checked boolean false Om een radio of checkbox op checked te zetten
controlClass control-class string '' Om een css class op de input te plaatsen
controlTag control-tag string span De tag van het styled-switch element
controlName control-name string '' Het name-attribuut van het input element
controlValue control-value string '' De waarde van het input element
controlType control-type string radio De type van het input element
controlDataAttributes control-data-attributes string '' Eventuele data-attributen van het input element
iconPlacement icon-placement string '' Verwacht left of right. Dit regelt waar het icoon wordt geplaatst
icon icon string '' Moet het ID van een icon zijn uit de icon bibliotheek
prepend prepend string '' Element om content voor de kolom met de $slot te plaatsen
append append string '' Element om content na de kolom met de $slot te plaatsen
prependIsIcon prepend-is-icon boolean false Zet op true om de icon in het begin te plaatsen
hidden hidden boolean false Zet op true om een hidden attribuut te plaatsen op het hoofd element
dusk dusk string '' Komt in @dusk() te staan
action action string '' Voor een actie-link in het component. Verwacht: edit, remove of add
actionClass action-class string '' Om een css class mee te geven aan de actie-link
actionIcon action-icon string '' Om een eigen css class mee te geven aan de actie-link

VoorbeeldCode:

Vektis BV Nog geen registraties ontvangen
<x-control-btn url="#" append="Nog geen registraties ontvangen">
  <span class="text-link">Vektis (12345789)</span>
</x-control-btn>
<x-control-btn control-name="test" append="Nog geen registraties ontvangen">
  Vektis (12345789)
</x-control-btn>
<x-control-btn sprite-icon="hospital" id="control_1" control-name="test" control-value="12345789">
  <b>Vektis BV</b><br>
  Gebouw B, Sparrenheuvel 18<br>
  3708 JE Zeist<br>
  12345789
</x-control-btn>
Vektis BV
Gebouw B, Sparrenheuvel 18
3708 JE Zeist
12345789
<x-control-btn sprite-icon="hospital" action="edit">
  <b>Vektis BV</b><br>
  Gebouw B, Sparrenheuvel 18<br>
  3708 JE Zeist<br>
  12345789
</x-control-btn>