Development guide

Pagination <x-pagination>

Om de pagination op een pagina te tonen kan gebruikt worden van het pagination component. Deze heeft de volgende variabelen nodig om te werken:

Properties

Property Attribute Type Default Description
pages pages array [] De array met pagina's
pageNumber page['pageNumber'] integer 0 Pagina nummer
isActive page['isActive'] boolean false Of de pagina actief is
isDisabled page['isDisabled'] boolean false Of de pagina bezocht mag worden
url page['url'] string '' De url van de pagina
next next array [] Volgende pagina
previous previous array [] Vorige pagina

Voorbeeldpagina:

[
    'pageNumber' => 1,
    'isActive' => 1,
    'isDisabled' => 0,
    'url' => '?page=1',
],

Voorbeeldcode:

<x-pagination :pages="$pages" :next="$next ?? null" :previous="$previous ?? null" />

Resultaat: