DubDec GGZ 

Lees meer
  • Brengt zekerheid over de juistheid van declaraties 
  • Formele controles zijn ingericht conform wet- en regelgeving van de NZa 
  • Ondersteunt bij de communicatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder
  • Geeft inzicht in resultaten van formele achterafcontroles 

De DucDec  GGZ werkt eenvoudig: wekelijks worden alle nieuwe GGZ ggz-declaraties automatisch gekeurd en de juistheid van deze declaraties in beeld gebracht. Als je de mogelijk onrechtmatige declaraties met de zorgaanbieder wil bespreken, stem je met ons af welke overzichten je daarvoor wilt gebruiken. Vervolgens stellen wij de door jou gewenste overzichten beschikbaar zodat je het gesprek met de zorgaanbieder kunt aangaan. Deze overzichten kunnen ook gebruikt worden ter toetsing van de door zorgaanbieders uitgevoerde zelfonderzoeken. 

De DubDec  GGZ wordt ingezet bij de controle op rechtmatigheid van alle ggz- zorgproducten en -zorgactiviteiten. Hierbij wordt onder andere op duur, parallelliteit en serialiteit gecontroleerd.

Doorontwikkeling 

De DubDec  GGZ is een product van Valert. Na de fusie met  Vektis in januari 2021 ligt het beheer en de doorontwikkeling nu bij Vektis. De DubDec  GGZ- controleregels komen tot stand met behulp van een werkgroep met afgevaardigden van zorgverzekeraars op basis van regels die de NZa opstelt.