Vektis geeft inzicht in gebruik dure geneesmiddelen, geboortezorg en zorg in gemeenten

Vanaf vandaag staan op Zorgprisma Publiek van Vektis de meest recente inzichten in het gebruik van dure geneesmiddelen. Ook biedt de website een update van de informatie over zorg in gemeenten en een nieuw thema: geboortezorg. De inzichten zijn gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015. 

Vektis geeft op Zorgprisma Publiek onder meer informatie over de kosten en de verstrekking van dure geneesmiddelen. Zo stijgen d
e kosten van dure geneesmiddelen elk jaar met 100 miljoen euro. Het gaat voornamelijk om geneesmiddelen tegen kanker en ontstekingsziekten zoals reuma. In 2015 waren de totale kosten voor geneesmiddelen in de apotheek en het ziekenhuis 6,2 miljard euro.

Het thema geboortezorg is nieuw op Zorgprisma Publiek. De website laat onder meer zien dat kraamzorg gemiddeld 1.650 euro kostte per vrouw in 2015. De gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de bevalling was 31 jaar en er waren circa 27.000 keizersneden.

Het thema zorg in gemeenten op Zorgprisma Publiek biedt een compleet en uniek beeld van de zorg in gemeenten vanuit alle domeinen. Het thema bevat informatie over de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en langdurige zorg. Vektis wil met deze informatie het gesprek en de samenwerking bevorderen en faciliteren tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Zorgprisma Publiek
Zorgprisma Publiek biedt inzichten, feiten, cijfers en interactieve informatie bij een groot aantal zorgthema’s. Naast de updates van bestaande thema’s voegt Vektis ook regelmatig nieuwe thema’s toe. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl
.

Informatie over wijkverpleging 2015 online op Vektis Zorgprisma Publiek

De website Zorgprisma Publiek van Vektis biedt vanaf vandaag de meest recente informatie over wijkverpleging, gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015. Het gaat deels om een update van eerder gepubliceerde informatie. Ook is een aantal nieuwe feiten en cijfers toegevoegd, zoals:

 

  • Van de 512.000 mensen die in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging ontvangen bijna 318.000 mensen zowel persoonlijke verzorging als verpleging. 
  • In 2015 komen er elke maand gemiddeld ruim 22.000 nieuwe gebruikers in de wijkverpleging bij.

 

Overige informatie op de website gaat onder meer over welke mensen in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging, het aantal zorgaanbieders, waar mensen die gebruikmaken van wijkverpleging wonen en de gemiddelde zorgkosten per persoon. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl.

 

Zorgprisma Publiek
Zorgprisma Publiek biedt een breed palet aan informatie over de zorg. Naast de informatie over wijkverpleging biedt de website bijvoorbeeld ook feiten en cijfers over zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. In totaal zijn er nu negentien onderwerpen beschikbaar.

Informatie over ernstige psychiatrische aandoeningen gepubliceerd!

In Nederland zijn er 156.000 patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit is 12% van het totaal aantal patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. In de Zorgverzekeringswet gaat er in totaal 4,3 miljard euro om in de kosten van GGZ. De EPA-patiënten gebruiken hiervan ruim 27%. De EPA-patiënten maken tevens gebruik van de AWBZ en Wlz. Kijk voor het totale zorggebruik op Zorgprisma Publiek

(www.zorgprismapubliek.nl).

                

Binnen Zorgprisma Publiek is het onderdeel geestelijke gezondheidszorg verder uitgebreid met een verdieping over ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierin is informatie weergegeven over hoeveel EPA- patiënten er zijn, hoe deze aantallen over de gemeenten zijn verdeeld en wat hun populatiekenmerken zijn. Verder vindt u hier informatie over het zorggebruik van de EPA patiënten en de bijbehorende zorgkosten.

 

Ook in 2016 wordt Zorgprisma Publiek uitgebreid met nieuwe onderwerpen en updates van bestaande producten.

 

 

 

Informatie over de zorg voor kinderen gepubliceerd!

Van de Nederlandse bevolking is 20% tussen de 0 en 17 jaar oud. Dit zijn ruim 3,4 miljoen kinderen. Van het totaal aantal kinderen heeft 2,7% een chronische aandoening. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn astma, epilepsie en diabetes type 1. Verder wonen in Nederland bijna 6.500 kinderen in een instelling vanwege een handicap.

Bent u benieuwd welke zorg kinderen verder ontvangen? Neem dan een kijkje op Zorgprisma Publiek (www.zorgprismapubliek.nl).

 

Zorgprisma Publiek is uitgebreid met een product over de zorg voor kinderen. Hierin is informatie weergegeven over hoeveel kinderen er zijn, voor welke zorg kinderen in het ziekenhuis komen en hoeveel kinderen mondzorg en fysiotherapie ontvangen. Verder vindt u hier informatie over hoeveel kinderen in een instelling wonen vanwege een handicap en het aantal kinderen met een chronische aandoening.

 

De komende tijd wordt het aanbod van Zorgprisma Publiek uitgebreid met onder andere informatie over dure geneesmiddelen.

Altijd al willen weten wat er binnen de medisch-specialistische zorg gebeurt?

In het jaar 2013 zijn er in totaal bijna 7 miljoen patiënten binnen de medisch-specialistische zorg behandeld. Het leeuwendeel hiervan wordt behandeld binnen een ziekenhuis, maar ook de behandelingen in bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra en revalidatiecentra worden getoond op Zorgprisma Publiek.

 

Zo zien we dat het totaal aantal patiënten dat in het ziekenhuis behandeld wordt, van 2012 tot en met 2014 licht is gedaald. Aandoeningspecifiek zijn voor oogziekten in 2013 ruim 1,3 miljoen patiënten behandeld. In een zelfstandige behandelcentra zijn er bijna 170.000 patiënten voor oogziekten behandeld, dit is in 2014 gestegen naar ruim 190.000 patiënten. Bent u benieuwd of hier regionale verschillen in het gebruik te vinden zijn? Of hoe dit beeld eruitziet voor andere groepen van aandoeningen? Neem dan een kijkje op Zorgprisma Publiek!

Vektis publiceert op de website Zorgprisma Publiek (www.zorgprismapubliek.nl) een overzicht van het zorggebruik binnen de medisch-specialistische zorg. Hierin kunt u een beeld krijgen van hoeveel patiënten in een ziekenhuis worden behandeld en waarvoor. Dit alles is inzichtelijk gemaakt op landelijk niveau en er kan worden ingezoomd op verschillende leeftijdsgroepen en geslacht. De gegevens laten tevens landelijke spreiding per gemeente zien.

 

Zorgprisma Publiek (www.zorgprismapubliek.nl) is een website van Vektis waar cijfers en feiten over de zorg en de zorgverzekeringsmarkt in Nederland te vinden zijn.

Vektis

 

Vektis