Vektis stelt nieuwe versie Praktijkspiegel beschikbaar aan huisartsen

Huisartsen kunnen vanaf vandaag een nieuwe versie van hun Praktijkspiegel downloaden. Vektis heeft de Praktijkspiegel uitgebreid met cijfers over 2015 en 2016. Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld.

Voor iedereen die in de zorgsector werkzaam is, biedt Vektis inzichten op maat. Speciaal voor huisartsen is sinds enkele jaren de Praktijkspiegel beschikbaar. Vektis heeft deze nu uitgebreid met cijfers over 2015 en 2016:

  • Alle cijfers uit de Praktijkspiegel zijn bijgewerkt met de meest recente en bij Vektis bekende declaratiegegevens.
  • De onderdelen Praktijkgegevens, Patiëntenpopulatie, Huisartsenzorg en Farmaceutische zorg zijn bijgewerkt tot en met 2016.
  • De onderdelen GGZ, Medisch-specialistische zorg en Eerstelijns diagnostiek zijn bijgewerkt tot en met 2015. Voor het weergeven van het jaar 2016 zijn nog niet voldoende gegevens beschikbaar. In de eerstvolgende update werkt Vektis ook deze onderdelen bij tot en met 2016.

 

Vektis leidt de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De Praktijkspiegel is alleen toegankelijk voor de betreffende huisartspraktijk. Op huisartsen.zorgprisma.nl, een beveiligd online portaal, kunnen huisartsen zich aanmelden met het e-mailadres van hun huisartsenpraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register. Daarna kunnen zij hun persoonlijke Praktijkspiegel downloaden.

De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen en wordt kosteloos aan huisartspraktijken aangeboden.

Ruim 220 duizend mensen in Nederland met Ernstige Psychiatrische Aandoening

Bijna 221 duizend mensen in Nederland hadden in 2015 een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). In de analyse zijn alle mensen van 18 jaar en ouder meegenomen. De selectiecriteria voor opname in de EPA groep zijn licht gewijzigd ten opzichte van eerdere analyses. Hierdoor is in vergelijking met EPA analyses uit eerdere jaren een groter deel van de EPA populatie in beeld gekomen. Met toepassing van de nieuwe selectiecriteria is er een geringe stijging van het aantal mensen met EPA van 215 duizend in 2014 naar 220 duizend mensen in 2015.

 

De totale zorgkosten voor deze groep bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Deze kosten bestaan uit de Zvw kosten (som van de somatische zorg en ggz zorg) en de Wlz kosten. Dat is gemiddeld € 21.000 per patiënt per jaar. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Vektis naar feiten en cijfers over EPA. We hebben ondermeer gekeken naar hoeveel mensen deze aandoening hebben per gemeente, de kenmerken en zorgkosten van deze patiënten. De gebruikte data zijn afkomstig uit de informatiesystemen van Vektis, waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand bestanden aanleveren.

 

Vektis bracht in 2015 de feiten en cijfers over EPA ook al in kaart. Met de analyse van nu hebben wij die inzichten geactualiseerd.

Met dit soort inzichten in de zorg willen wij een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor de zorg. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl.

 

Zorgprisma Publiek

Naast de publicatie van vandaag brengt Zorgprisma Publiek verschillende zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Zorgprisma Publiek is een website van Vektis.Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop wij deze inzichten in de zorg aanbieden aan partijen in de zorg.

Informatie over wijkverpleging 2015 online op Vektis Zorgprisma Publiek

De website Zorgprisma Publiek van Vektis biedt vanaf vandaag de meest recente informatie over wijkverpleging, gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015. Het gaat deels om een update van eerder gepubliceerde informatie. Ook is een aantal nieuwe feiten en cijfers toegevoegd, zoals:

 

  • Van de 512.000 mensen die in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging ontvangen bijna 318.000 mensen zowel persoonlijke verzorging als verpleging. 
  • In 2015 komen er elke maand gemiddeld ruim 22.000 nieuwe gebruikers in de wijkverpleging bij.

 

Overige informatie op de website gaat onder meer over welke mensen in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging, het aantal zorgaanbieders, waar mensen die gebruikmaken van wijkverpleging wonen en de gemiddelde zorgkosten per persoon. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl.

 

Zorgprisma Publiek
Zorgprisma Publiek biedt een breed palet aan informatie over de zorg. Naast de informatie over wijkverpleging biedt de website bijvoorbeeld ook feiten en cijfers over zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. In totaal zijn er nu negentien onderwerpen beschikbaar.

Vektis geeft inzicht in gebruik dure geneesmiddelen, geboortezorg en zorg in gemeenten

Vanaf vandaag staan op Zorgprisma Publiek van Vektis de meest recente inzichten in het gebruik van dure geneesmiddelen. Ook biedt de website een update van de informatie over zorg in gemeenten en een nieuw thema: geboortezorg. De inzichten zijn gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015. 

Vektis geeft op Zorgprisma Publiek onder meer informatie over de kosten en de verstrekking van dure geneesmiddelen. Zo stijgen d
e kosten van dure geneesmiddelen elk jaar met 100 miljoen euro. Het gaat voornamelijk om geneesmiddelen tegen kanker en ontstekingsziekten zoals reuma. In 2015 waren de totale kosten voor geneesmiddelen in de apotheek en het ziekenhuis 6,2 miljard euro.

Het thema geboortezorg is nieuw op Zorgprisma Publiek. De website laat onder meer zien dat kraamzorg gemiddeld 1.650 euro kostte per vrouw in 2015. De gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de bevalling was 31 jaar en er waren circa 27.000 keizersneden.

Het thema zorg in gemeenten op Zorgprisma Publiek biedt een compleet en uniek beeld van de zorg in gemeenten vanuit alle domeinen. Het thema bevat informatie over de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en langdurige zorg. Vektis wil met deze informatie het gesprek en de samenwerking bevorderen en faciliteren tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

Zorgprisma Publiek
Zorgprisma Publiek biedt inzichten, feiten, cijfers en interactieve informatie bij een groot aantal zorgthema’s. Naast de updates van bestaande thema’s voegt Vektis ook regelmatig nieuwe thema’s toe. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl
.

Informatie over de zorg voor kinderen gepubliceerd!

Van de Nederlandse bevolking is 20% tussen de 0 en 17 jaar oud. Dit zijn ruim 3,4 miljoen kinderen. Van het totaal aantal kinderen heeft 2,7% een chronische aandoening. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn astma, epilepsie en diabetes type 1. Verder wonen in Nederland bijna 6.500 kinderen in een instelling vanwege een handicap.

Bent u benieuwd welke zorg kinderen verder ontvangen? Neem dan een kijkje op Zorgprisma Publiek (www.zorgprismapubliek.nl).

 

Zorgprisma Publiek is uitgebreid met een product over de zorg voor kinderen. Hierin is informatie weergegeven over hoeveel kinderen er zijn, voor welke zorg kinderen in het ziekenhuis komen en hoeveel kinderen mondzorg en fysiotherapie ontvangen. Verder vindt u hier informatie over hoeveel kinderen in een instelling wonen vanwege een handicap en het aantal kinderen met een chronische aandoening.

 

De komende tijd wordt het aanbod van Zorgprisma Publiek uitgebreid met onder andere informatie over dure geneesmiddelen.

Vektis

 

Vektis