Algemeen nieuws

Jos Aartsen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Vektis

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Vektis Beheer B.V. heeft mr. J.F.M. (Jos) Aartsen met ingang van 1 juli 2017 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Voorzitter C.W.F.M. (Chris) Driessen geeft het stokje door aan Aartsen wegens het beëindigen van zijn zittingstermijn. Algemeen directeur van Vektis Herman Bennema: "Vektis neemt afscheid van een gewaardeerde voorzitter en wij danken Chris Driessen voor zijn inzet. Tegelijkertijd zijn we blij dat we met Jos Aartsen een passende opvolger hebben gevonden. Zijn ervaring en positie binnen de gezondheidszorg sluiten mooi aan bij de neutrale rol die Vektis in de zorg vervult."

 

Aartsen studeerde rechten en heeft zijn sporen verdiend in de gezondheidszorg. Hij was onder meer hoofd beleidssector Curatieve Zorg bij de Ziekenfondsraad en is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG.

 

De AvA van Vektis heeft daarnaast ingestemd met het aanblijven van de heer N.F.J. (Norbert) Hoogers als lid van de RvC. Norbert Hoogers is vanaf 1 juli 2017 niet meer werkzaam bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis en heeft ingestemd met het verzoek als lid van de Raad van Vektis aan te willen blijven.

 

Neutrale positie Vektis

Met de komst van Aartsen is het voor het eerst dat wij een voorzitter hebben die niet werkzaam is bij een zorgverzekeraar. Bennema: "Met de keuze voor Jos Aartsen en het aanblijven van Norbert Hoogers is de governance in lijn gebracht met de neutrale positie van Vektis als business intelligence partner en betrouwbare derde partij voor verschillende partijen in de zorg." Naast de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland maken ook andere partijen in toenemende mate gebruik van de zorginzichten en producten van Vektis. Bovendien leveren niet alleen zorgverzekeraars zorgdata aan bij Vektis, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, GGZ-instellingen en huisartsen.

 

Raad van Commissarissen

De RvC houdt onder meer toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Vektis. Ook heeft de Raad een adviesfunctie voor de directie.

Inloggen bij Vektis wordt eenvoudiger

Vektis gaat de manier waarop klanten toegang krijgen tot producten waarvoor een Vektis-account nodig is, veranderen. Klanten hebben straks nog maar één account met één inlognaam en wachtwoord nodig voor alle producten van Vektis. Zo krijgen klanten op een eenvoudige én veilige manier toegang. Nu hebben zij voor verschillende producten vaak nog verschillende accounts.

 

Stapsgewijze overgang

We beginnen met het overzetten van het besloten gedeelte van de AGB-webzoeker en RIZ. Dit doen wij op 12 juli 2017. Het komend jaar volgen de andere producten. Klanten krijgen via e-mail bericht zodra zij een nieuw account moet registreren. Daarin staat precies uitgelegd wat zij moeten doen. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar accountbeheer@vektis.nl of bel ons op 030-8008 380.

Bijeenkomst Gebruikersplatform Vektis – 2 juni 2017

Hoeveel zekerheid heeft u nodig? Is het belangrijk dat uw informatie heel actueel is of vindt u het belangrijker dat de informatie gebaseerd is op volledige gegevens? Deze vraag hebben wij op vrijdag 2 juni in ons Gebruikersplatform gesteld.

 

Het Gebruikersplatform van Vektis bestaat uit een selecte groep klanten en relaties. Zij fungeren als klankbordgroep. Op informele wijze wisselen we met onze klanten ideeën uit over onze dienstverlening en ons productaanbod. Het gaat daarbij over Vektis-brede onderwerpen, die niet per se productspecifiek zijn. Op deze wijze willen wij in contact blijven met onze klanten. De bijeenkomst op 2 juni was de vierde sinds de start van het Gebruikersplatform begin 2016.

 

Met een breed samengestelde deelnemersgroep, bestaande uit zorgverzekeraars en zorgaanbieders van verschillende managementlagen, hebben we gediscussieerd over het belang van actuele informatie versus informatie die gebaseerd is op volledige gegevens.

 

Informatiebehoefte
Van tevoren hebben we de deelnemers gevraagd om een paspoort te maken; een ‘echt paspoort’ met hierin een pasfoto, persoonsgegevens en visa. In dit paspoort konden de deelnemers aangeven wat voor soort informatie ze gebruiken, waarvoor ze deze informatie gebruiken en welke eisen ze daarbij stellen aan actualiteit en zekerheid van de informatie. Kortom, wie ben je en wat betekent informatie van Vektis voor jou.

 

Vervolgens hebben we de deelnemers enkele stellingen voorgelegd. Om de discussie goed te voeden hebben we de verschillende ‘bloedgroepen’ gemengd. In elke groep zat een zorgverzekeraar en iemand van GGZ, een ziekenhuis en eerstelijns. Een mooie en interessante mix.

 

Het gekozen thema, hoeveel zekerheid heeft u nodig?, is voor Vektis geen gemakkelijk thema. De stellingen leverden dus ook veel discussie op. Al snel bleek dat niet alleen wij hiermee worstelen. Zo was een keuze tussen Volledig of Actueel vaak erg lastig. Gelukkig leverden de discussies veel waardevolle inzichten, ideeën en (gouden) tips op die wij mee naar Zeist hebben genomen en waarmee wij aan de slag gaan.

 

Wij waren erg blij met de positieve inbreng van alle deelnemers. Het is fijn te weten dat onze klanten graag met ons meedenken. Wilt u ook deelnemen aan ons Gebruikersplatform? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Charlotte Messer, c.messer@vektis.nl.

 

Vektis253

 

Vektis

 

Vektis