Algemeen nieuws

Bijeenkomst Gebruikersplatform Vektis – 2 juni 2017

Hoeveel zekerheid heeft u nodig? Is het belangrijk dat uw informatie heel actueel is of vindt u het belangrijker dat de informatie gebaseerd is op volledige gegevens? Deze vraag hebben wij op vrijdag 2 juni in ons Gebruikersplatform gesteld.

 

Het Gebruikersplatform van Vektis bestaat uit een selecte groep klanten en relaties. Zij fungeren als klankbordgroep. Op informele wijze wisselen we met onze klanten ideeën uit over onze dienstverlening en ons productaanbod. Het gaat daarbij over Vektis-brede onderwerpen, die niet per se productspecifiek zijn. Op deze wijze willen wij in contact blijven met onze klanten. De bijeenkomst op 2 juni was de vierde sinds de start van het Gebruikersplatform begin 2016.

 

Met een breed samengestelde deelnemersgroep, bestaande uit zorgverzekeraars en zorgaanbieders van verschillende managementlagen, hebben we gediscussieerd over het belang van actuele informatie versus informatie die gebaseerd is op volledige gegevens.

 

Informatiebehoefte
Van tevoren hebben we de deelnemers gevraagd om een paspoort te maken; een ‘echt paspoort’ met hierin een pasfoto, persoonsgegevens en visa. In dit paspoort konden de deelnemers aangeven wat voor soort informatie ze gebruiken, waarvoor ze deze informatie gebruiken en welke eisen ze daarbij stellen aan actualiteit en zekerheid van de informatie. Kortom, wie ben je en wat betekent informatie van Vektis voor jou.

 

Vervolgens hebben we de deelnemers enkele stellingen voorgelegd. Om de discussie goed te voeden hebben we de verschillende ‘bloedgroepen’ gemengd. In elke groep zat een zorgverzekeraar en iemand van GGZ, een ziekenhuis en eerstelijns. Een mooie en interessante mix.

 

Het gekozen thema, hoeveel zekerheid heeft u nodig?, is voor Vektis geen gemakkelijk thema. De stellingen leverden dus ook veel discussie op. Al snel bleek dat niet alleen wij hiermee worstelen. Zo was een keuze tussen Volledig of Actueel vaak erg lastig. Gelukkig leverden de discussies veel waardevolle inzichten, ideeën en (gouden) tips op die wij mee naar Zeist hebben genomen en waarmee wij aan de slag gaan.

 

Wij waren erg blij met de positieve inbreng van alle deelnemers. Het is fijn te weten dat onze klanten graag met ons meedenken. Wilt u ook deelnemen aan ons Gebruikersplatform? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Charlotte Messer, c.messer@vektis.nl.

 

Vektis253

 

Extra Onderhoud 8 juni 2017

Op 8 juni vindt er extra onderhoud plaats op de productieomgeving van Vektis. Hierdoor zijn de diensten tussen 20.00 en 01.00 uur niet beschikbaar.

Zorgthermometer brengt overstapseizoen zorgverzekering in beeld

Verzekerden konden voor 2017 kiezen uit 58 zorgpolissen. De daling in het aantal polissen die in 2016 is ingezet zet hiermee door. Driekwart van de verzekerden koos dit jaar voor een natura­polis, bijna 20% voor een restitutiepolis en de rest koos voor een combinatie van beide. De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering stabiliseert in 2017. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2017 van Vektis.

 

Bijna 1,1 miljoen verzekerden (6,4%) veranderden per 2017 van zorgver­zekeraar. De Zorgthermometer geeft naast de landelijke overstapcijfers ook inzicht in het regionale beeld. Zo is het overstappercentage met 9,7% in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8% het laagst.

 

Collectieve en aanvullende verzekering

Tot en met 2014 sloten steeds meer verzekerden een collectieve zorg­verzekering af (70% in 2014). Daarna is dit percentage licht gedaald. Met 67,4% ligt het aandeel collectief verzekerden in 2017 vrijwel op het niveau van 2016.

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering ligt de laatste jaren rond de 84%. In 2015 vergoedden zorgverzekeraars, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen. De afgelopen jaren (tot en met 2015) bleef de gemiddeld betaalde jaarpremie van een aanvullende verzekering redelijk stabiel rond € 310,- per jaar.

 

Eigen risico

Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico in 2015 vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit in 2015 volledig vol. Sinds enkele jaren groeit de groep verzekerden die kiest voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Onder deze verzekerden groeit bovendien de groep die kiest voor de grootste vrijwillige verhoging van € 500,- per jaar.

 

Naast de verschillende keuzes van verzekerden brengt de Zorgthermometer de marktaandelen van de zorgverzekeraars in beeld. Ook geeft Vektis inzicht in het overstapgedrag van patiënten met COPD/astma, verhoogd cardiovasculair risico en diabetes.

Vektis

 

Vektis