Project invoering DG-declaratie 2017

Ondersteuning invoering van de nieuwe DG-standaard versie 1.0 per 1 januari 2017

Landelijk zijn per 2017 afspraken voor het declareren van dure geneesmiddelen met de DG301-DG302 vastgesteld. Wijzigingen in wettelijke regelgeving en contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en MSZ-instellingen die dure geneesmiddelen mogen declareren zijn hierin verwerkt. Voor prestatiedatums vanaf 1 januari 2017 declareren MSZ-instellingen die dure geneesmiddelen mogen declareren de dure geneesmiddelen met de DG301v1.0 in plaats van de ZH308v9.0.

 

Deze webpagina is uitsluitend gericht op de ondersteuning van de invoering van het vernieuwde declaratieproces voor dure geneesmiddelen.

 

De doelgroep voor deze ondersteuning bestaat uit zorgverzekeraars, MSZ-instellingen die dure geneesmiddelen mogen declareren, softwareleveranciers en het landelijk elektronisch declaratieportaal (EDP) van VECOZO.

Alle producten die de DG301v1.0-implementatie ondersteunen, zijn in de eerste helft van 2016 opgeleverd.

 

De aangeboden producten en diensten zijn: DG301-DG302-documentatie op het publicatiemedium WESP, het testportaal PORTES, de testset en testbestandgenerator TOWER.

Hiernaast ondersteunt het ministerie van VWS de Landelijke facilitering testen declaratieverkeer DG301-DG302.

DG301-DG302-documentatie op publicatiemedium WESP

Met behulp van de webapplicatie WESP zijn externe-integratiestandaarden voor elektronische berichten, bijbehorende gegevenselementen en codelijsten online te raadplegen. Diverse bijbehorende producten zijn te downloaden, zoals berichtspecificaties, standaardbeschrijvingen, codetabellen en invulinstructies. Ook horen hier bij de controleregels zoals VECOZO die namens de zorgverzekeraars centraal gaat toepassen voor het technisch controleren van declaratieberichten.

De relevante documenten/bestanden voor de DG301 en DG302zijn gepubliceerd op WESP.

Voor vragen over de DG301-DG302-standaard kunt u terecht bij de Helpdesk EI.

 

 

Testportaal PORTES

Om een systeemtest succesvol te laten doorlopen kunnen testbestanden aan het testportaal PORTES van Vektis ter controle aangeboden worden. Bij het testportaal staan de bestaande controleniveaus beschreven.

 De volgende controleniveaus van PORTES zijn voor de DG301v1.0 in productie:

  • controleniveau 1 tot en met 3;

  • controleniveau 4 tot en met 5: vrijwel volledig gebaseerd op de op WESP gepubliceerde RBC.

Testset

De DG301v1.0-testset uitgave 2 is per 22 juni 2016 beschikbaar op WESP en bestaat uit testgevallen en bijbehorende testbestanden.

De testset is gebaseerd op de actuele uitgaven van de DG301v1.0-standaard en van de RBC-controleregels. De DG301-DG302- standaard en bijbehorende controleregels zijn gebaseerd op de verwachte NZa-regelgeving voor 2017.

 

 

Testbestandgenerator TOWER

Met behulp van TOWER kan een zorgaanbieder of ontwikkelaar zelf een eenvoudig testbestand aanmaken. TOWER is voor de DG301v1.0 en DG302v1.0-standaard per april 2016 beschikbaar.

 

 

Landelijke facilitering testen declaratieverkeer DG301-DG302

VWS ondersteunt het op een andere wijze registreren en declareren van dure geneesmiddelen per 2017. Hiervoor is een landelijke projectleider benoemd die belanghebbende partijen op de volgende website hierover informeert en ondersteunt:
http://www.add-on-2017.nl/

Vanaf circa september 2016 wordt het testen van het declaratieverkeer DG301-DG302 gefaciliteerd. Hierbij ligt de nadruk op het ‘ketentesten’ tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

 

Links en contactgegevens

Hieronder volgt een overzicht van websites, portals, webapplicaties en e-mailadressen die relevant zijn bij de implementatie van de DG-standaard versie 1.0.

 

 

Vektis C.V.

  • Webapplicatie WESP: raadplegen en downloaden declaratiestandaarden, codelijsten, testbestanden en documentatie

  • DG-standaard: direct naar downloads DG-standaard, controleregels en documentatie DG301 en DG302 versie 1.0.

  • Webapplicatie PORTES: testportaal output declaratieapplicaties

  • Webapplicatie TOWER: hulpmiddel voor genereren van EI-testbestanden

  • Helpdesk EI: ondersteuning bij vragen over standaarden en codelijsten, implementatievraagstukken, dienstverlening bij de implementatie en centraal meldpunt status systeem- en ketentesten

 

VECOZO

VECOZO faciliteert het landelijk elektronisch declaratieportaal www.vecozo.nl:

 

 

Op deze informatiepagina's is technische informatie te vinden, alsmede een technische implementatiehandleiding en actuele wsdl's en url’s van de diverse omgevingen.

 

 

Landelijke facilitering testen declaratieverkeer

 

 

Zorgverzekeraars Nederland

Website van de brancheorganisatie van zorgverzekeraars www.zn.nl

 

Vektis