SA-Z

Welkom bij het Sectoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen (SA-Z), informatie voor deelnemers. Op deze pagina vindt u documentatie over SA-Z. De betreffende data, verstrekt namens de zorgverzekeraars in Nederland, worden doorlopend geactualiseerd/ bijgewerkt door Vektis. Hieronder is te zien welke documentatie zoal beschikbaar is.

 

Na het inloggen (dit staat onderaan) kunt u doorklikken op de diverse onderwerpen.

 

Bent u uw inloggegevens kwijt, neem dan contact op met de servicedesk SA-Z.

 

Voor een aantal processen werkt Vektis nauw samen met VECOZO. Het is voor de zorgverzekeraar niet altijd duidelijk waar een vraag thuis hoort: bij Vektis of VECOZO.

Om hierin duidelijkheid te scheppen wordt bij het Vektis proces de gerelateerde dienst en/of documentatie van VECOZO benoemd en andersom.

 

Algemene documentatie SA-Z

Hier treft u algemene documenten aan die voor SA-Z gelden.  

 

RBVZ (ReferentieBestand Verzekerden Zorgverzekeringswet)

Hier staan documenten over de uitwisseling tussen zorgverzekeraars en SA-Z ten behoeve van het aanleveren van verzekerden aan het referentiebestand en ten behoeve van de premieacherstand. Deze gegevens worden voor de zorgverzekeraars ontsloten via de zogenaamde Inkijkapplicatie. Hiervoor is een gebruikersnaam en wachtwoord vereist.

 

Risicoverevening

De documentatie met betrekking tot de risicovereveningsbestanden is hier opgenomen.

 

Wanbetalers uitwisseling ZV <---> Zorginstituut Nederland

Bevat documenten over de uitwisseling van wanbetalergegevens tussen zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland.
 

E125 declaraties

Hier staan de documenten die van belang zijn voor de zorgverzekeraar/ volmacht in relatie tot SA-Z. Informatie over de standaarden en het ketenprocesdocument vindt u op het Vektis WESP Standaarden Overzicht.

 

Opsporing Onverzekerden

Relevante documentatie met betreking tot het proces Opsporing Onverzekerden is hier beschikbaar.

 

Projecten

Voor lopende projecten wordt de projectdocumentatie per project beschikbaar gesteld. Momenteel zijn er geen lopende projecten.

 

GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)

Bevat documentatie voor enkele zorgverzekeraars en de volmachten waarvoor Vektis een collectieve aansluiting heeft op de GBA.

   

 

Vektis