Eerstelijnszorg

Vektis biedt de beste inzichten over de eerstelijnszorg (EZ) in Nederland. Voor het grote publiek (voorheen Zorgprisma Publiek), in de vorm van openbare factsheets met informatie over de huisartsenzorg, wijkverpleging, geboortezorg en fysiotherapie,  in Nederland. Daarnaast zijn er ook factsheets te vinden over de zorg voor diabetes en COPD/astma die ook voor een deel in de eerste lijn plaatsvindt. En voor professionals is er de Praktijkspiegel.

Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. De Praktijkspiegel is door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

De Praktijkspiegel is kosteloos beschikbaar voor huisartspraktijken, maar de spiegelinformatie is niet vrij toegankelijk. Dit heeft te maken met de afscherming van concurrentiegevoelige informatie. Alleen geautoriseerde medewerkers van huisartsenpraktijken hebben toegang tot hun eigen rapportages. Op het beveiligde online portaal van Vektis Intelligence voor huisartsen kun je je aanmelden met het e-mailadres van je huisartsenpraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register. Daarna kun je jouw persoonlijke Praktijkspiegel downloaden.