Zorgverzekeraars

Vektis biedt zorgverzekeraars een compleet beeld van de zorg. Wij doen dit onder de naam Vektis Intelligence, voorheen Zorgprisma. Voor alle processen waar de zorgverzekeraars mee te maken hebben, zoals de zorginkoop, hebben wij relevante inzichten.

 

 

Zoek je betrouwbare zorginzichten? Dan kun je bij ons terecht. Zo hebben wij het verzekerdenmutatiemodel ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de kosten van de overgestapte verzekerden. Hiermee faciliteren wij de zorgverzekeraars bij een proces waarmee miljoenen euro’s gemoeid zijn.

Betrouwbare inzichten

Naast betrouwbare uitspraken over het verleden, doen we ook voorspellingen voor het huidige jaar. Vektis Intelligence levert bovendien informatie over de kwaliteit van de zorg, onder meer voor de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en de eerstelijnszorg. En we verschaffen informatie aan zorgkantoren waarmee zijn de uitputting van de beschikbare WLZ-middelen kunnen volgen.

Je vindt deze producten op de online omgeving van Vektis Intelligence.