Factsheet Wijkverpleging

Steeds meer mensen maken gebruik van wijkverpleging

Deel dit bericht via

Soms heb je tijdelijk of voor een lange periode wijkverpleging nodig. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het verzorgen van een wond na een operatie, hulp bij het aan- en uitkleden, huidverzorging en stomazorg. Niet alleen ouderen maken gebruik van wijkverpleging. Ook mensen van middelbare leeftijd en kinderen kunnen wijkverpleging nodig hebben.

Als gevolg van de vergrijzing en het beleid om mensen langer thuis te laten wonen, hebben steeds meer mensen wijkverpleging nodig. Die stijging is duidelijk zichtbaar in de cijfers. De kosten per persoon blijven door de jaren heen redelijk gelijk, maar het aantal mensen dat wijkverpleging gebruikt stijgt. Daardoor stijgen de totale kosten ook.

32 duizend mensen meer met wijkverpleging in 2018

In 2018 hebben 589 duizend mensen wijkverpleging gekregen. Dat zijn er 32 duizend meer dan in 2017. Het aantal ontvangers varieert per maand, gemiddeld zijn het er 304 duizend per maand. Het verschil tussen de jaar- en de maandcijfers duidt op veel dynamiek: er stromen veel mensen in en uit de wijkverpleging.

Als je wijkverpleging nodig hebt, dan kun je een aanbieder vragen de zorg voor je te regelen (zorg in natura) of zelf iemand inschakelen en betalen via een persoonsgebonden budget (pgb). De meeste mensen ontvangen wijkverpleging via zorg in natura, dus via een aanbieder. In 2018 hebben 21.000 mensen zelf de wijkverpleging ingekocht met een pgb.

75% van de ontvangers is ouder dan 67 jaar

Vooral ouderen maken gebruiken van wijkverpleging. 75% is ouder dan 67 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ontvangers is 75 jaar. De piek ligt met ruim 22 duizend bij de mensen van 84 jaar. De meeste ontvangers zijn vrouw: 61%. Dat heeft te maken met het gegeven dat vrouwen ouder worden dan mannen.

Niet alleen ouderen maken gebruik van wijkverpleging. Ook mensen van middelbare leeftijd en kinderen hebben wijkverpleging nodig. Dit zie je terug in de figuur hiernaast.

 

Grote regionale verschillen in aantallen mensen die wijkverpleging gebruiken

Gemiddeld maakt in 2018 3,5% van de Nederlandse bevolking gebruik van wijkverpleging. Het percentage ontvangers verschilt per gemeente. De leeftijdsopbouw van de bevolking in een gemeente is 1 van de belangrijkste factoren hierin. In het Groningse Westerwolde bijvoorbeeld wonen veel ouderen: 27% van de inwoners is ouder dan 65 jaar. Daar maken daarom veel mensen gebruik van wijkverpleging.

Wil je weten hoeveel mensen er in jouw gemeente wijkverpleging krijgen? Navigeer met je muis over de kaart en bekijk het aandeel mensen met wijkverpleging per gemeente.

Gemiddeld 5 uur wijkverpleging per week

Gemiddeld ontvangen mensen 5 uur wijkverpleging per week in 2018. De variatie in uren is groot. Zo ontvangen terminale patiënten meer dan 20 uur zorg per week, terwijl de zorg voor mensen die uit het ziekenhuis komen gemiddeld 3 uur per week is.

In de grootste groep gaat het gemiddeld om 4 uur per week. Dit betreft kwetsbare ouderen en chronisch zieken met een psychogeriatrische/psychiatrische aandoening die langer dan 3 maanden zorg nodig hebben. We kunnen niet zien of het om verpleging of verzorging gaat.

Gemiddeld 6 maanden wijkverpleging

In 2018 krijgen mensen gemiddeld zo’n 6 maanden wijkverpleging. De periode verschilt van persoon tot persoon. Zo zijn er mensen die tijdelijk, ongeveer 2 maanden, wondverzorging nodig hebben na een operatie en mensen die structureel aangewezen zijn op wijkverpleging.

Gemiddelde uitgaven wijkverpleging 6.200 euro per persoon

De gemiddelde uitgaven aan wijkverpleging bedragen in 2018 gemiddeld 6.200 euro per persoon. Dat is praktisch gelijk aan 2017. Het gemiddelde bedrag per leeftijdsklasse varieert. Je ziet dat de uitgaven per persoon voor kinderen en jongeren en voor de ouderen het hoogste zijn. Voor vrouwen bedragen de gemiddelde kosten ruim 6.500 euro en voor mannen ruim 5.600 euro.

Steeds meer aanbieders van wijkverpleging

In 2018 zijn er 3.070 aanbieders van wijkverpleging die zorg in natura leveren. Dat zijn er 380 meer dan in 2017. Het aantal cliënten per aanbieder varieert sterk.

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg is in 2018 gestegen naar 9%. In 2016 lag dit percentage op 4,3% en in 2017 op 7,4%. Ruim 2.200 – voornamelijk relatief zeer kleine - zorgaanbieders hadden in 2018 met geen enkele zorgverzekeraar een contract gesloten. Dit aantal is met 60% gestegen ten opzichte van 2016, waar het nog geen 1.400 aanbieders betrof. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Vektis naar de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging.

Steeds meer aanbieders van wijkverpleging

200 miljoen euro meer uitgegeven aan wijkverpleging in 2018

In 2018 is 3,6 miljard euro aan wijkverpleging uitgegeven. Dat is 200 miljoen meer dan in 2017.
Ten opzichte van 2015 zijn de uitgaven in 2018 circa 500 miljoen euro hoger dan in 2015.

 

Meer lezen over ouderenzorg?

In de afgelopen periode hebben we verschillende inzichten gepubliceerd over de ouderenzorg.
Bekijk ze via de linkjes hieronder:

Of ga naar alle feiten & cijfers over ouderenzorg.

Meer lezen over ouderenzorg?

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support