Update Factsheet Zorg in gemeente: Aandeel ‘zorg thuis’ blijft stijgen

Het landelijk beleid om mensen langer thuis te laten wonen is duidelijk zichtbaar in het aantal cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt. In de afgelopen 4 jaar stijgt namelijk het aandeel cliënten dat gebruik maakt van ‘zorg thuis’ in de langdurige zorg.

Deel dit bericht via

Het aandeel cliënten dat ‘Zorg thuis’ ontvangt is in 2017 16%. 4 jaar later is dit aandeel met 6% toegenomen tot 22% van het totaal aantal cliënten binnen de Wlz.  
Zorg thuis.pngMeer waardevolle inzichten over het zorggebruik in de gemeenten vind je in onze update van de Factsheet Zorg in gemeente. Naast de ‘kant-en-klare’ inzichten is er ook een download met de onderliggende data beschikbaar om zelf inzichten te maken over het zorggebruik in de gemeenten. 

In de Gemeentezorgspiegel is specifiek voor een gemeente nog meer en gedetailleerde informatie beschikbaar over het zorggebruik in gemeente tot op buurtniveau.