Herregistratie BIG voor onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen

Gepubliceerd op: 3/9/2018

Ben je werkzaam als apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, (wijk)verpleegkundige of verloskundige? Grote kans dat je in het voorjaar een oproep tot herregistratie in het BIG-register hebt ontvangen.

Om de BIG-registratie te behouden dien je uiterlijk voor 31 december 2018 een aanvraag herregistratie te doen. Zolang een aanvraag loopt wordt je registratie niet doorgehaald. Voldoe je niet aan de eisen van herregistratie of dien je geen aanvraag in voor 31 december 2018, dan wordt je BIG-registratie doorgehaald en dit heeft ook gevolgen voor je registratie in het AGB-register.

BIG en AGB zijn gekoppeld en wanneer je niet meer in het BIG-register voorkomt, dan wordt automatisch ook je AGB-code beëindigd. Dit kan gevolgen hebben voor diverse zorgprocessen, zoals declareren en zorginkopen. En voor je zichtbaarheid als zorgaanbieder in online zorgvinders.

Meer informatie? Kijk dan op de website van het BIG-register.