“Ongelofelijk hoeveel je kunt bereiken in 3 weken”

Met de declaratiedata van Vektis als unieke bron deden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Datalab van Vektis samen onderzoek naar de inzet van ‘potential aggressive end of life care’ in de laatste levensfase. Er werd gezocht naar antwoord op vragen als: krijgen mensen in deze fase behandelingen die overmatig belastend en (wellicht) niet (meer) gewenst zijn, en zo ja, hoeveel mensen krijgen dergelijke behandelingen en welke factoren hangen daarmee samen? “Landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn er  heel weinig. En dan gaat het toch vooral over euthanasie of sedatie”, zegt Heidi Fransen, onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL.

“Wij hadden 2 doelen bij aanvang van het onderzoek. Het eerste was uiteraard om een antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag. Het tweede was om inzicht te krijgen in de data van Vektis en wat wij als IKNL daar allemaal mee kunnen, aanvullend op onze eigen data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Waar de NKR alleen cijfers over patiënten met kanker heeft, biedt Vektis data van patiënten met alle ziektebeelden. Bovendien geeft die declaratiedata inzicht in alle behandelingen en opnames. Dit vormt een waardevolle bron voor onderzoek als het onze.

De samenwerking met het Datalab was intensief, prettig en leuk. Omdat wij veel fysiek aanwezig waren bij Vektis, konden resultaten direct teruggekoppeld worden en konden we er samen over nadenken. Ongelofelijk hoeveel je op deze manier kunt bereiken in 3 weken!

Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat het inzetten van palliatieve zorg leidt tot minder behandelingen en opnames in de laatste levensfase die (wellicht) niet gewenst zijn. Op deze uitkomst hadden wij gehoopt”, besluit Fransen.

"Omdat wij  fysiek aanwezig waren bij Vektis, konden we samen nadenken over de resultaten."

Binnenkort publiceren IKNL en Vektis de eerste concrete uitkomsten van dit bijzondere onderzoek. Houdt hiervoor onze website in de gaten. Ook in de toekomst hopen IKNL en Vektis samen te werken. Een eerste stap daarin is nu gezet in de vorm van dit onderzoek en een wetenschappelijk artikel met de uitkomsten van het onderzoek over de inzet van palliatieve zorg en ‘aggressive end of life care’.

 

Lees ook het verhaal van VGZ over hun ervaringen met het Datalab.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Deze zorg behelst het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. De behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Palliatieve zorg is generalistische zorg, het kan overal worden verleend.

Bronnen: https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078 en https://www.ongeneeslijk.nl/Wat-is-palliatieve-zorg